Potenciālie LEADER projektu iesniedzēji iedvesmojas pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārā Kuldīgas un Alsungas novados.

05.03.2020

2020.gada 3.martā potenciālie LEADER projektu iesniedzēji devās pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārā uz Kuldīgas un Alsungas novadiem, kur satika LEADER projektu realizētājus vietējās rīcības grupas biedrības “Darīsim paši!” darbības teritorijā.

Vietējās rīcības grupas biedrības “Darīsi paši!” darbības teritorijā, Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados uz doto brīdi realizēti 89 LEADER projekti, kur 44 projekti realizēti aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" un 45 projekti realizēti aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Pieredzes apmaiņas vizītes programma nodrošināja iespēju potenciālajiem projektu iesniedzējiem iespēju iepazīties ar abās aktivitātēs realizētajiem LEADER projektiem, uzsvaru liekot uz vietējās sabiedrības un kopienas sadarbības iespējām.

image, 452x339px, 40.65 KB

Pieredzes apmaiņas vizīte sākās ar mājražotāju veikala “Kuldīgas labumi” apmeklējumu, kur semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar mājražotāju kooperatīvās sabiedrības "Kuldīgas labumi" realizētājiem LEADER projektiem “Iekārtu un aprīkojuma iegāde LPKS “Kuldīgas labumi” tirdzniecības paplašināšanai un pilnveidošanai” un  “Jaunu un esošu produktu, pakalpojumu radīšana un attīstīšana LPKS “Kuldīgas labumi””. Kooperatīvs "Kuldīgas labumi" lepojas ar 34 biedriem, no kuriem katrs ir atradis īpašos produktus un preces, ko piedāvāt tuviem un tāliem pircējiem. Pārsvarā tie ir pārtikas ražotāji, dārzeņu un augļu / ogu audzētāji. Mājražotāju produktus var iegādāties mājīgā “Kuldīgas labumi” veikaliņā, kas atrodas pašā Kuldīgas pilsētas centrā. Kooperatīvs veicina vietējo mājražotāju un amatnieku darbību, attīstību, atpazīstamību, kā finanšu apgrozījumu.

image, 452x339px, 36.95 KB

Tur pat Kuldīgā semināra dalībnieki iepazinās arī ar Biedrību “SDK jaunieši”. Biedrība var lepoties ar plašu jauniešu māju, kurā tiek organizēti dažādi jauniešiem aktuāli pasākumi un aktivitātes. Biedrība realizējusi LEADER projektu “Aprīkojuma iegāde jauniešu mājai Kuldīgā”, kur kopīgiem spēkiem ar  Kuldīgas Bērnu un jauniešu centru un Kuldīgas Jauniešu domi kopīgi izveidota Jauniešu mājā Kuldīgā Jelgavas ielā 26. Telpas ilgtermiņā ir nomātas no Kuldīgas Svētās Katrīnas luterāņu draudzes. Projekta ietvaros ir iegādāti pamatlīdzekļi (mēbeles, datortehnika, biroja tehnika, virtuves tehnika, sporta aprīkojumu, mūzikas iekārtas u.c.). Plānojot nepieciešamos pamatlīdzekļus un aktivitātes tika ņemts vērā pašu jauniešu viedoklis un viņi piedalījās nepieciešamo pamatlīdzekļu plānošanā un atlasē. Šobrīd jauniešu mājā kūsā dzīvība un pavasarī gaidāma otra LEADER projekta “Kuldīgas Jauniešu mājas pagalma labiekārtošana” atklāšana.

image, 452x254px, 21.19 KB

Semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja Kuldīgas jauniešu mājas aktīvo darbinieku un biedrības biedru entuziasmu un degsmi, kas atspoguļojas ik uz soļa, aktīvi iesaistoties Jauniešu mājas darbībā un labiekārtošanā. “Ar baltu skaudību skatījāmies un priecājāmies par jauniešu centru. Biedrības jaunieši apzinās, ka kopā ir spēks. Arī Lielvārdes un Ogres novadā būtu ļoti noderīga šāda vieta, kur biedroties un dalīties idejām.” 

image, 452x254px, 1.78 MB

Tālāk pieredzes apmaiņas izbraukuma semināra ceļš veda uz Alsungas novadu, kur Tējnīcā “Sapņotava” semināra dalībniekus sagaidīja aktīvās Suitu sievas, liekot semināra dalībniekiem gan pasmieties, gan izkustēties, gan uzdziedāt. Sapņotava ir tējas namiņš Alsungā, kas kļuvis par neatņemu vietējās sabiedrības kultūras un sabiedriskās dzīves sastāvdaļu. Šis ir stāsts par ģimeni, kas pametusi savu dzīvi Rīgā, pārceļoties uz Alsungu un sākot savu uzņēmējdarbību. Tējnīca Alsungā tapusi pateicoties LEADER finansējumam projektam “Tējas namiņš Alsungā”, kas realizēts Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas aktivitātē. Projekta ietvaros uzbūvēta divu stāvu ēka – tējas namiņš. Tējas namiņā gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem un viesiem piedāvāti dažādi dzērieni, vietējās zāļu tējas un vietējo sievu ceptie sklandrauši un citi suitu gardumi, vietējo amatnieku izstrādājumi. Tējas namiņa pirmajā stāvā izvietots bāra aprīkojums, dīvāniņi, galdiņi viesiem, kā arī izbūvēta tualete (pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem). Otrajā stāvā ir viegli transformējama telpa kino seansu rīkošanai un citiem pasākumiem. Tējas namiņā tiek organizētas meistarklases (kulinārijas, alus, vīna u.c.), radošās darbnīcas, tematiskie mūzikas un dzejas vakari, kā arī organizētas bērnu ballītes un citi privātos pasākumus. 

image, 452x339px, 22.83 KB

Ar semināra dalībniekiem savā pieredzē gan LEADER projektu realizācijā, gan stāstā par ceļu uz “Viedo ciemu” dalījās arī Alsungas novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa, neslēpjot arī pieredzi, kas likusi mācīties no savām un citu kļūdām. Alsungas novads izraudzīts kā viens no “Viedā ciema” pilotprojektiem, kā rezultātā Alsunga var lepoties ar vietējās sabiedrības aktivizēšanos un kopīgu iesaisti aktuālu mērķu sasniegšanai. Kā atzina semināra dalībnieki: “Viens nav darītājs. Sapulcinot ar sevi, savu ideju un savu vīziju līdzīgi domājošus un darīt gribošus cilvēkus, mērķis ir sasniedzams ātrāk un efektīvāk. Kļūdas procesā ir neizbēgamas, taču neatlaidība vainagojas ar panākumiem.” 

image, 452x339px, 28.22 KB

Domes priekšsēdētāja iepazīstināja Alsungas novada pašvaldībā realizētajiem LEADER projektiem. Pašvaldība realizējusi projektu “Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parka izveide Alsungas novadā”, kura  mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti un dažādot sabiedriskās aktivitātes Alsungas novada iedzīvotājiem, brīvā dabā izveidojot senioru un bērnu aktīvās atpūtas parku, tādējādi veicinot senioru un bērnu fizisko un mentālo aktivitāti un savstarpējo sadarbību.  Tā pat domes priekšsēdētāja iepazīstināja semināra dalībniekus ar biedrības “Boksa klubs “Pērkons”” realizēto projektu “Inovatīva fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida ieviešana lauku reģionā”, kura ietvaros iegādāts boksa rings un boksa inventārs, tādejādi piesaistot iedzīvotājus un sportistus brīvā laika pavadīšanas iespējām, kā arī veicinot Alsungas novada atpazīstamību valstī un uzņēmējdarbības attīstību.

image, 452x339px, 29.45 KB

Blakus tējnīcai atrodas arī biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” austuve. Biedrība realizējusi tādus LEADER projektus kā “Etnogrāfiskā suitu tautas tērpa atjaunošana uzvedumam “Suitu kāzas””, kura ietvaros veikta etnogrāfiski pareiza suitu tautas tērpa atjaunošana, kas izmantots 2018.gadā plašākai sabiedrībai izrādītajam uzvedumam “Suitu kāzas” Latvijas simtgadei veltīto pasākumu ietvaros. Iegādāti tādi pamatlīdzekļi kā brunči, villaines, vestes, saktas u.c. Tā pat biedrība realizējusi LEADER projektu “Radošās darbnīcas “Austuve” telpas atjaunošana”, kura ietvaros austuves telpām veikts telpas grīdas un sienu remonts, elektroinstalācijas montāža, kā arī nomainīti logi un durvis, lai telpā arī gada aukstajā laikā būtu iespējams nodarboties ar aušanu. Biedrība apvieno trīs novados esošos Suitus, kā arī aktīvi sadarbojas ar trīs pašvaldībām, kas ir arī biedrības biedri.

image, 452x339px, 33.54 KB

Semināra dalībnieki kā vienu no būtiskākajām semināra laikā gūtajām atziņām min sadarbību: “Vietējo iedzīvotāju degsme par savu darbu un spēks ideju īstenot ir pārsteidzošs, tas motivē veidot arī savu saimniecību, kā daļu no kvalitatīvas dzīves laukos. Lauku apvidos un cilvēkos, kas tur dzīvo, ir spēks, kas motivē darboties un sasniegt jaunus mērķus!”

 

Informāciju sagatavoja: Iluta Jansone

T: +37122041406

E: iluta@ziedzeme.lv

 image, 452x71px, 28.81 KB

Aktivitāte īstenota PPP biedrība Zied zeme ar Eiropas Savienības atbalstu, īstenojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana".