Piesakies pieredzes apmaiņas braucienam “LEADER projektu pieredze PPP biedrība “Zied zeme” darbības teritorijā”.

27.11.2019

Šī gada 11.decembrī Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” vedīs potenciālos projektu iesniedzējus pie projektu realizētājiem, kuri labprāt dalīsies ar savu pieredzi LEADER projektu realizācijā tajās rīcībās, kurās PPP biedrība “Zied zeme” izsludinājusi projektu konkursu kārtas 2020. gadā.

 

 

Seminārs paredzēts PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijas potenciālajiem projektu īstenotājiem, vietējiem uzņēmējiem un tiem, kuri vēl tikai plāno uzsākt savu uzņēmējdarbību, kā arī citiem interesentiem. Priekšroka tiek dota tiem semināra dalībniekiem, kas iepriekš Zied zemes rīkotajos izbraukuma semināros nav piedalījušies. 

PIESAKIES ŠEIT!

Pieteikties semināram var līdz 2019.gada 3.decembrim. Dalībnieku sarakstu apstiprināsim 2019.gada 4.decembrī.

PROGRAMMĀ:

Norises laiks: 2019. gada 11. decembrī no plkst.9.00-18.00

Izbraukšana: plkst. 10.00 “CoLabora Lielvārde”, Ausekļa iela 1A, Lielvārde 

Atgriešanās: plkst. 18.40 “CoLabora Lielvārde”, Ausekļa iela 1A, Lielvārde

 

Laiks

Darbība

 

9:00 – 10:00 

Tikšanās koprades telpā “COLABORA Lielvārde”.
Izsludinātās projektu kārtas -
http://ziedzeme.lv/lv/projekti/konkurss/ 

Lielvārdes novads, Lielvārde 

Rīcība 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei:

1.       SIA “Vaniļas debesis” - Konditorejas studija Vaniļas debesis

Rīta kafija

10:50 – 12:20

 

 

Baldones novads

Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem:

1.       Baldones novada pašvaldība -

a.       Baldones novada jauniešu centra telpu labiekārtošana;

b.       Tehniskās bāzes nodrošināšana bērnu pēcpusdienas centram;

c.       Publiska sporta aktivitāšu laukuma izveide;

2.       Biedrība “Mūzikas baltā pils” – Baldones koncertflīģelis.

 

PUSDIENAS 12.30 – 13.30

14:10 – 15:00

 

Ķeguma novads

Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem:

1.       Ķeguma novada pašvaldība - Robotikas attīstība Ķeguma novadā.

 

15:10 –

15:40

Ogres nov., Ogresgala pag., Ciemupe 

Rīcība 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei:

1.       ZS “DOBELNIEKI” - Augstvērtīgas brieža gaļas produktu ražošana – projekts realizācijas stadijā.

 

16:10 – 18:00

Ikšķiles nov., Turkalne 

Rīcība 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei:

1.       SIA “Turkalnes muižas klēts” - Turkalnes Muižas Alus darītava – lekcija par projekta sagatavošanas, iesniegšanas, realizācijas praktisko procesu un vadību.

Lekcija


PPP biedrība Zied zeme ar Eiropas Savienības atbalstu, īstenojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana", sedz dalībnieku dalības un transporta maksu seminārā, kas vienai personai sastāda 16 EUR. Dalības maksā iekļauta ēdināšana un objektu apskate. Transports līdz semināra norises vietai un tā norises laikā tiek nodrošināts.
Kontaktinformācija: Iluta Jansone 22041406; iluta@ziedzeme.lv

image, 452x71px, 28.81 KB