Aizvadīts pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs Sēlijā.

10.09.2019

2019.gada 29.augustā PPP biedrība "Zied zeme" viesojās pie Lauku partnerības "Sēlija", kur skatīja realizētos LEADER projektus kultūrā, veselībā un uzņēmējdarbībā. Izbraukuma seminārā piedalījās PPP biedrība "Zied zeme" darbinieki, padomes locekļi un biedri, Pupukis in sky, Baldones, Lielvārdes un Ķeguma novada pašvaldību pārstāvji, vairākas fiziskas personas, Lielvārdes novada sieviešu biedrība "Iespēja", SIA "Adenta.eu", LIKA, IK "ASS LJ", kā arī pārstāvis no IK Jaunieši. 

Semināru uzsākām apskatot SIA “Pure bliss” Aknīstē jaunizveidoto fitnesa centru, kas ir šī gada maija vidū ekspluatācijā nodots LEADER projekts. Projekta īstenotāji ir jaunieši, kas veido savu uzņēmējdarbību Aknīstē. Fitnesa centram paredzēta otrā kārta, darbā iesaistās visa ģimene.  

image, 452x603px, 66.41 KB

Turpinājumā devāmies lūkot vienu no projekta “Sēlijas salas” objektiem Jēkabpils novada Rubenes pagasta Kaldabruņas skolā- "Kaldabruņa –  Trejdeviņu sajūtu sala", kas ir biedrības “Ūdenszīmes” apsaimniekotā bijusī Kaldabruņas sākumskola. Šeit atrodams Pļavas muzejs, kā arī radošās darbnīcas. Realizēti tādi LEADER projekti kā “Gaismas koka darbnīca”, kas ir ekonomiskā darbība NVO sektorā, un “Pusnakts pļava”, kas savukārt ir projekts kas realizēts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas vietējiem iedzīvotājiem rīcībā.

image, 452x603px, 70.9 KB

Arī nākamais apskates objekts “Zasa – Mākslinieku sala” ir viens no projekta “Sēlijas salas” objektiem, kas atrodas Jēkabpils novada Zasā, amatniecības centrā “Rūme”. Kvalitatīvs amatniecības centrs, kur darbojas keramiķi, kokapstrāde un ādas apstrāde. Šeit ieviesti vairāki LEADER projekti. Apskatījām arī citus apskates objektus – Zasas dzirnavas, parks, SIA “Nyx&Iris” tūrisma uzņēmums.

image, 452x339px, 35.95 KB

Semināra dalībnieku ieskatā par vienu no visaktīvākajiem projektiem atzīts LEADER projekts – “Bērnu autoapmācības laukuma izveide”. Jēkabpils novada Kūku pagasta Kūkās atrodas darbīga, ar idejām bagāta biedrība "In Spe", kas strādā kopā ar bibliotēku. Kūku ciemā iedzīvotāju skaits ir aptuveni 350, apbrīnojama ir projekta īstenotāju degsme, apņēmība un izdarība, šis ir labs sabiedriskā labuma projekta piemērs.

image, 452x603px, 65.96 KB

Tālāk devāmies uz Kūku pagasta Viesu māju "Celmiņi", kur šogad noslēgts LEADER projekts "Sajūtu namiņu izveidošana". Viesu namā darbojas sabiedriskā labuma organizācija - biedrība “Silta sirds”. Biedrības mērķi ir veicināt izglītības un dzīves kvalitātes uzlabošanu, pilsonisko līdzdalību, radošo aktivitāti un savstarpēju sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām.

image, 452x339px, 42.93 KB

Semināru noslēdzām Salas novada Sēlpils pagasta Sēlpils baznīcā, kur tikāmies ar iedvesmojošu draudzes vadītāju un LEADER projekta “Sēlpils baznīcas glābšanas darbi” īstenotāju. Semināra dalībnieki atzīst, ka realizēts iespaidīgs projekts, kas ilgi vēl paliks atmiņā. Apbrīnojama uzņēmība un gribasspēks ir tas, kas ļāvis saglabāt laika rituma un cilvēka neizdarības postīto dievnamu.

image, 452x603px, 70.67 KB

Pēc semināra dalībnieki dalījās pārdomās par redzēto: "Katrs šis pasākums iedrošina," "Gūts daudz noderīgu atziņu, liek pārdomāt un sakārtot domas, paver plašāku skatu uz iespējām," "Iedvesmojos ģenerēt idejas un radusies vēlme uzsākt lielus darbus."

Paldies semināra dalībniekiem un Lauku partnerībai "Sēlija" par iedvesmu, pieredzi un sirsnīgo uzņemšanu.

#LEADER #SadarbībaIrSpēks #KopāVaramVairāk

 

Dalībnieku dalības un transporta maksu seminārā segta PPP biedrībai Zied zeme ar Eiropas Savienības atbalstu, īstenojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumu "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana".

image, 452x71px, 28.81 KB