Viedas digitālās kopienas ne tikai Skotijā, bet drīzumā arī Latvijā.

2019-12-02

image, 452x254px, 51.91 KB

 

No 19.-22.novembrim 20 vietējo rīcības grupu Zied zeme, Pierīgas partnerības un Jūras zeme kopienu līderi apmeklēja Skotijas viedos ciemus, lai gūtu pieredzi un zināšanas par to, ko var darīt, lai veidotu savu ciemu vai kopienu par labāku vietu dzīvošanai, biznesam un darbam. Pasākums bija starptautisks, piedalījās LEADER rīcības grupas no Skotija, Somija, Beļģija, Latvija, Čehija, Rumānija, Ungārija, Grieķija, Velsas. Pasākumu Skotijā organizē Skotijas LEADER grupa Forth Valley & Lomond, sadarbībā ar Skotijas lauku tīklu un Viedo ciemu tīklu Eiropā.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Skotiju no 19-22. novembrim SMART DIGITAL VILLAGES

2019-10-17

Zied zeme aicina piedalīties Pieredzes apmaiņas braucienā no šī gada 19-22. novembrim uz Skotiju, Stirling pilsētu, netālu no Edinburgas. Pasākuma darba valoda – angļu. Šis pieredzes apmaiņas brauciens tiek veltīts Smart Digital Villages jeb Viedi digitālie ciemi, kā vienai no viedas attīstības tēmām, tomēr pasākuma laikā būs iespēja vairāk uzzināt arī par viedu lauksaimniecību, e-veselību, digitālajām kopienu, un citiem inovatīviem risinājumiem lauku reģionos. 

Apstiprināts starpvalstu sadarbības projekts "Smart Villages LEADER Network”

2019-05-24

Projekta mērķis ir viedas vietējās attīstības veicināšana "Zied zeme", "Pierīgas partnerības" un “Sernikon" darbības teritorijās, izmantojot starptautisku labās prakses pārņemšanu un pieredzes apmaiņu. Projekta papildus uzdevumi ir identificēt pievienotās vērtības radīšanas iespējas lauku teritorijās, pārņemt un ieviest projekta partneru labās prakses piemērus, iedrošināt uzņēmējus un sociālos partnerus, izmantot dažādus digitālo tehnoloģiju risinājumus savā ikdienas darbībā.