Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums

04.09.2019

image, 452x184px, 25.75 KB

"Apkārt Rīgai-vienots tūrisma piedāvājums" ir vietēja mēroga sadarbības projekts, kura ietvaros attīstīs un pilnveidos vienotu tūrisma produkta piedāvājumu, kas atrodas ap Rīgu. Mērķis ir veicināt Pierīgas tūrisma reģiona atpazīstamību un stiprināt tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti, organizējot apmācību ciklu zināšanu papildināšanai par uzņēmējdarbībai un klientu piesaistei aktuālām tēmām.

Projektā iesaistītas 12 pašvaldības un 5 partnerības, tajā skaitā mēs Ziedzeme un visi mūsu darbības teritorijas novadi: Lielvārdes novads, Keguma novads, Ogres novads, Ikšķiles novada pašvaldība, Baldones novads! 

Līdz šim ir notikušas tikšanās ar vietējām rīcības grupām - Biedrība "Pierīgas partnerība", Biedrība "Partnerība Daugavkrasts", Biedrība "Ropažu Garkalnes partnerība", Biedrība "Stopiņu un Salaspils parnterība", Biedrība "Gaujas Partnerība", kuru laikā diskutēts par uzdevumiem, aktivitātēm, identitāti un publicitāti, lai sasniegtu mērķi.

Esam tikušies arī ar zīmola izstrādātāju Dainu Geidmani, diskutējuši par projekta zīmolu, moto, devīzi un vēstījumu. Aktīvās diskusijās un radošās prāta vētrās esam nodevuši Dainai lielu informācijas materiālu turpmākam darbam pie projekta zīmola izstrādes.

Kāpēc šis projekts svarīgs Zied Zemes teritorijai? Realizējot projektu ieguvēju loks, kuri varēs izmantot iepriekš minētos rezultātus un just to ietekmi savā ikdienas darbā būs plašs: sākot ar uzņēmējiem, individuālajiem komersantiem, kuri nodrošina tūrisma pakalpojumus, aktīvās atpūtas un kultūras pasākumus, apskates objektu uzturēšanu Pierīgas tūrisma reģionā, kā arī mājražotāji, amatnieki, jo viņi būs primārie pakalpojumu sniedzēji vietējiem un ārvalstu tūristiem. Būtiskas labuma guvējas no šī projekta realizācijas būs arī iesaistīto novadu pašvaldības, jo tiks aktivizēta un popularizēta tūrisma pakalpojumu sniegšana to teritorijās, kā arī ieviesta jauna sadarbības forma vienota tūrisma produkta nodrošināšanai.

Projekta mērķis: Attīstīt un pilnveidot vienota tūrisma produkta piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties vietējām rīcības grupām, un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem novados, kas atrodas ap Rīgu. Izveidot Pierīgas tūrisma reģionu, kā vienotu tūrisma galamērķi, apvienojot vienotā piedāvājumā visu iesaistīto novadu tūrisma produktus, pakalpojumu sniedzējus. Veicināt Pierīgas tūrisma reģiona atpazīstamību, pielietojot mobilitātes metodi informācijas izplatīšanā kā vienu no mārketinga metodēm. Stiprināt tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti, organizējot apmācību ciklu zināšanu papildināšanai par uzņēmējdarbībai un klientu piesaistei aktuālām tēmām.

Projekta plānotie rezultāti:

  1. Izstrādāta Pierīgas tūrisma reģiona identitāte;
  2. Izstrādāta tūrisma reģiona mājas lapa, tai skaitā iestrādāta karte ar maršrutēšanas iespējām;
  3. Izveidots un darbināts mobilais tūrisma informācijas centrs, nodrošinot tūrisma reģiona dalību un reklamēšanu vismaz 40 pasākumos; 
  4. Noorganizētas trīs mārketinga speciālistu (21 dalībnieks) vizītes Pierīgas tūrisma reģionā; 
  5. Noorganizētas divas apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (60 dalībnieki); 
  6. Izveidota īsfilma par Pierīgu dažādos gadalaikos; 
  7. Apvienotas 17 novadu tūrisma kartes. 

Projekta ilgums: 01.07.2019.-30.06.2021.

Projekta budžets: EUR 98 237,71 

Projekta vadītājs: Māris Cīrulis, +371 29782159, maris@ziedzeme.lv 

Projektu finansē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”