Otrā TransInnCam partneru tikšanās

11.12.2015

No 23.-25.novembrim Somijas pilsētā Oulu notika otrā projekta partneru tikšanās ar mērķi apkopot pirmo 3 mēnešu darbu, izanalizēt dažādus projekta īstenošanas tehniskos jautājumus, tajā skaitā finansējuma plūsmu, publicitāti, jauniešu informēšanas un atlasas jautājumus, kā arī plānot nākošās projekta aktivitātes. Pasākumā piedalījās 5 organizāciju pārstāvji: Rita Kovacs (Rieska Leader), Jonna Tiitto (Keskipiste Leader), Maris Cirulis (Zied zeme Leader), Géza Antal (Bogátalji Mozgalom), Márton Horváth (Mecsekvidék Leader). Tika pārrunāti 1. nometnes organizatoriskie jautājumi – atrašanās vieta, nometnes laiks, darba temati, lektori, eksperti, izveidots  nometnes dienas kārtības uzmetums, sadalīti nākošie uzdevumi.  Svarīgākais uzdevums - līdz gada beigām jāuzsāk 4 jauniešu atlase, kas piedalīsies 1.nometnē. Galveanais tikšanās ieguvums - izveidojusies dealizētāka izpratne par projekta struktūru un tehniskajiem jautājumiem, kā arī personīgi iepazīti partneri, ar kuriem jāstrādā nākošos 2 gadus. 

 

AGENDA

2nd Transnational meeting

23.-25.11.2015

Oulu Finland

TransInnovation Camp for Youth

2015-1-FI01-KA205-008654

 

23.11. Arriving to Oulu

Meeting at the Airport Hotel, dinner together

 

24.11. Oulu Airport Hotel

Breakfast at the hotel

9.30-9.50 morning coffee and introducing the new representer of Zied Zeme: Maris Cirulis

9.50-10 Timetable of the meeting, choosing the secretary

10-12 (with break if needed) Actualities, ”catch-ups”, what has been done in the last 3 months, carried out events by the partners

-       first payments

-       media/informings

-       youth events- has been young participants of the 1st camp already choosen?

Feedbacks

12-13Lunch

13-15 organizing the 1st camp:

-       presenting the location location TAPION TUPA KALAJOKI

-       presenting the mentors

-       discussion of the topics

-       building up a programme

 

15-15.30 Afternoon cafe

15.30-16.30

-       schedule and timetable issues

-       tasks

-       other issues

After the meeting we have possibility to look around Oulu a little bit

Dinner together

             

25.11. leaving from Oulu

 

 

PARTICIPANTS:

Rita Kovacs, Rieska Leader

Jonna Tiitto, Keskipiste Leader

Maris Cirulis, Zied zeme Leader

Géza Antal, Bogátalji Mozgalom

Márton Horváth, Mecsekvidék Leader