Apstiprināts “Erasmus+” projekts, kurā būs iespējams piedalīties ikvienam interesentam

05.09.2017

Esam priecīgi informēt, ka ir apstiprināts Erasmus+ stratēģiskās sadarbības projekts “Rural Shared Knowledge in Leading LAGs Strategies [Rural SKILLS]” jeb zināšanu apmaiņa VRG vietējās attīstības stratēģijās (tulk. no angļu val). Projektā tiks aicināti piedalīties partnerības biedri, projektu iesniedzēji, lauku attīstības speciālisti, pašvaldību pārstāvji, vietējie uzņēmēji, jaunieši un citi interesenti.

Projekta vadošais partneris ir VRG Montagn Appennino (Itālija), un kopā tajā ir iesaistīti septiņu partneri no tādām valstīm, kā Itālija, Portugāle, Beļģija, Horvātija, Spānija, kā arī no Latvijas. Šī projekta laikā (~2 gadu periodā) plānots īstenot vairākas aktivitātes:

  • stiprināt starptautisku sadarbību,
  • paplašināt zināšanas un prasmes teritorijas popularizēšanā, iedzīvotāju aktivizēšanā u.c.
  • dalīties ar idejām un pieredzi, kā arī pieeju lauku attīstības veicināšanai,
  • radīt neformālās izglītības  un iesaistes metodes, kas veicinātu nodarbinātību un lauku teritoriju attīstību.

Savukārt biedrības “Zied zeme” mērķis ir apgūt un izmēģināt jaunas darba metodes vietējo iedzīvotāju aktivizēšanā un teritorijas attīstības veicināšanā. To plānojam īstenot, organizējot pieredzes apmaiņas braucienus pie projekta partneriem Beļģijā, Portugālē, Horvātijā un Itālijā. Tāpat plānots uzņemt 20 dalībnieku ārvalstu delegāciju un Zied zeme darbības teritorijas apskati, un organizēt mācību aktivitātes iedzīvotāju aktivizēšanai.

Informācija par projekta aktivitātēm un iespēju tajās iesaistīties sekos tuvākajā laikā. 

Papildu informācija: 

Māris Cīrulis 

tālruņa nr. 29782159

e-pasts: maris@ziedzeme.lv

 


 

image, 421x120px, 7.57 KB

Projekts: "Rural Shared Knowledge In Leading Lag's Strategies", 2017 - 1 IT02 - KA204-036502