Pieteikums Local Craft Up turpmākajiem mājas restorāniem!

03.02.2022

PPP biedrība "Zied zeme" īstenojot starptautisko sadarbības projektu "Local Craft Up" ir kļuvusi par vietu, kur satiekas tie, kuri vēlas attīstīt savas prasmes un veicināt savstarpējo sadarbību!

Līdz šim projekta ietvaros ir tapuši četri mājas restorāni,  kuros ir piedalījušies vietējie amatnieku un  lauksaimnieki: dārzeņu/gaļas/zivju audzētāji, vīndari, u.c. nozaru pārstāvji. Ja arī Tu vēlaties piedalīties mājas restorānu kustībā  - aizpildi pieteikšanās veidlapu!

Savukārt, turpmākie Local Craft Up pasākumi norisināsie ciešā sadarbībā ar:

  • Vietējiem uzņēmējiem, kuri piedalās ar savu produkciju, jo tieši no tās tiek veidota ēdienkarte! 
  • Jauno pavāru kustību - jaunu, entuziastisku pavāru biedrību, kas strādā ciešā sadarbībā ar Latvijas restorāniem, skolām, zemniekiem un vietējiem ražotājiem. Biedrības galvenais mērķis ir sevis un kulinārijas pilnveidošana un popularizēšana, daloties vienam  ar otru un plašāku sabiedrības daļu! Vairāk informācija šeit.
  • Dekoratori Baibu Prinduli-Renci, kura rūpējās par restorāna noskaņu radīšanu, izmantojot visneparastākās dekorācijas un nodrošinot meistraklases iesaistītajiem dalībniekiem. 

Iepriekšējā pieteikšanās ir obligāta šeit.

Dalībniekus dalībai restorānos izvēlēsies pavāru komanda kopā ar saimniekiem, par izvēles kritēriju ņemot vērā dalībnieka reģistrēto dzīvesvietu (PPP biedrība "Zied zeme"), piedāvāto sadarbību, iesaistes motivāciju un ilgtspēju, kā arī piedāvāto produkciju, kura tiks iekļauta ēdienkartē.

Dalība restorānos ir bez maksas, dalībnieku skaits ir ierobežots!

Pieteikšanās ir aktīva līdz 10.02.2022.

 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” projekts „Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā” Nr.18-00-A019.333-000007 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

image, 452x96px, 25.12 KB