Aizvadīts tīklošanās pasākums!

18.10.2021

12. oktobra vakarā norisinājās PPP biedrības „Zied Zeme” organizētais Tīklošanās pasākums, kura mērķis bija apzināt "Mājas kafejnīcu dienu" dalībnieku pieredzi un iespējamo dalību Local CraftUp projekta ietvaros organizētajos Mājas restorānos!

Tīklošanās pasākumā ne tikai piedalījās Lauku ceļotāja organizētā pasākuma „Mājas kafejnīcas dienas” dalībnieki, bet arī Local CraftUp īstenoto Mājas restorānu dalībnieki, kuri dalījās savos iespaidos par notikušajiem pasākumiem, par to kas izdevās vai neizdevās un ko būtu nepieciešams uzlabot. Kā arī tīklošanās pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar jauno projekta vadītāju Ritu Reinsoni!

image, 452x254px, 151.46 KB

Katrs stāstījums bija interesants un pieredzes bagāts, no kuriem varam tikai mācīties. Apkopojot pasākumā izrunāto, saprotam, ka ir nepieciešams mācīties un papildināt savas zināšanas pasākumu/banketu organizēšanā, noformējumā, ēdienkartes izstrādē u.c. Tīklošanās pasākumā piedalījās arī Baiba Prindule-Rence, kas dalībniekiem vēlreiz pastāstīja par dekorāciju ideju īstenošanas procesu iepriekšējos Mājas restorānos. 


image, 452x254px, 138.59 KB


Paldies SIA „Lūšu Drava „saimniekiem Leldei un Jānim Lūšiem par jauko uzņemšanu savā siltajā un mājīgajā nojumē!

 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” projekts „Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā” Nr.18-00-A019.333-000007 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

image, 452x96px, 25.12 KB