Zied zeme teritorijas uzņēmēju pārstāvniecība starptautiskajā pārtikas izstādē “Riga Food 2019”.

02.10.2019

image, 452x339px, 42.98 KB

Šī gada septembra sākumā, no 4. līdz 7.septembrim, norisinājās pārtikas nozares izstāde “Riga Food” 2019. Izstādē piedalījās arī PPP biedrība “Zied zeme”teritorijas ražotāji un amatnieki. Īpašs lepnums par LEADER programmas ietvaros atbalstītā uzņēmuma. SIA “DIAMOND FOODS GROUP” dalību Inovāciju stendā! 

 “Riga Food 2019” norisinājās arī seši pavāru konkursi, kuros kopā startēja 43 dalībnieki. Jau par tradīciju kļuvis Baltijas komandu konkurss “Baltijas kulinārais mantojums”. 

image, 452x339px, 36.99 KB

Lai pārsteigtu dalībniekus, Zied zeme teritorijas uzņēmēji Ikšķiles brīvā skola, Zelmas maiznīca, z/s “Akmeņsalas”, biedrība “Dzīvais māls”, “Ingverine” ražotājs Jānis Smelters, SIA “Diamond Foods Group”, z/s “Siliņi”, kā arī SIA “Lūšu drava” sveica Baltijas komandu konkursa “Baltijas kulinārais mantojums” dalībniekus, dāvājot savu ražoto produkciju. 

image, 452x301px, 35.97 KB

Zied zeme ir sadarbības organizācija, kura apvieno pašvaldību, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus ar mēŗki  veicināt uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstītau teritorijas ilgtspējīgu attīstību  un pilsoniski atbildīgas sabiedrības izaugsmi 

Apvienojot  ražotājus un amatniekus no Lielvārdes, Ogres, Ķeguma, Ikšķiles un Baldones novadiem, tiek meklēti un rasti risinājumi teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un pilsoniski atbildīgas sabiedrības izaugsmei. Izmantojot LEADER programmas iespējas, ir rasti sadarbības partneri Spānijā, Portugālē, Lietuvā un Grieķijā. Sadarbības partneru mērķis, tāpat kā Zied zemei, ir  attīstīt vietējo ražošanu un amatniecību, iesaistot tūrisma un kultūras pasākumos, veicinot sadarbību starp nozarēm un izstrādājot inovatīvus produktus un pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. 

 

Informāciju sagatavoja: Iluta Jansone

T.0037122041406

E: iluta@ziedzeme.lv

image, 452x71px, 28.81 KB

*Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” projekts „Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā” Nr.18-00-A019.333-000007 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros