Trīs dienu mājražotāju un amatnieku seminārs!

17.07.2019

Projekta “Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā” (Local Craft Up) ietvaros noticis Mājražotāju un amatnieku trīs dienu seminārs – praktiskas mācības Lielvārdes, Ķeguma, Baldones, Ikšķiles un Ogres novadu mājražotājiem un amatniekiem mājas restorāna un degustāciju saimniecības radīšanā.

Local Carft Up mērķis ir attīstīt mājražošanu un amatniecību vietējās rīcības grupās, iesaistot tūrisma un kultūras pasākumos, veicinot sadarbību starp nozarēm un izstrādājot inovatīvus produktus un pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Lai nodrošinātu maksimālu efektu mērķa sasniegšanai tika rīkots trīs dienu seminārs, kura nozīmi raksturo sekojoša metafora “Projekta ietvaros mēs iedodam ne tikai makšķeri, bet arī apmācām, instruējam, kā to makšķeri lietot, lai noķertu pēc iespējas vairāk zivis”.

Lektori un meistarklašu vadītāji sniedza praktiskas zināšanas par:

  • produktu pozicionēšanu tirgū; 
  • stāsta nozīmi produkta pārdošanā; 
  • informāciju par jauno tehnoloģiju atbalstu; 
  • noteikumiem, kādi ir jāievēro tiem projekta dalībniekiem, kuri plāno atvērt savas saimniecības ‘mājas restorānu’; 
  • pasākumu stilists, kura zināšanas ir nozīmīgas projekta ietvaros tieši ‘mājas restorānu’ kustības  un degustāciju saimniecības ietvaros uc.

Nometnes ietvaros kopīgā darbā praktiski realizēts pirmais “Mājas restorānu”.

Dalība seminārā, ēdināšana un naktsmājas tika nodrošinātas projekta ietvaros, bez maksas*.

Papildus informācija:

Iluta Jansone

22041406

iluta@ziedzeme.lv

 

image, 452x307px, 41.73 KB

Projekta “Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā”

Nr.18-00-A019.333-000007

(Local Craft Up)

aktivitātes “Mājražotāju un amatnieku seminārs”

PROGRAMMA

PPP biedrība "Zied zeme" organizē mājražotāju un amatnieku nometni biedrības darbības teritorijā esošajiem mājražotājiem un amatniekiem, kas vēlas un ir izrādījuši interesi par mājražotāja restorāna vai degustāciju saimniecības pakalpojuma sniegšanu.

Datums : 2019.gada 31.jūlijs līdz 2.augusts

Norises vieta un naktsmītne: Z/S "Turbas", Turkalnē, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā

   

2019.gada 31.jūlijs

Laiks

Aktivitāte

8.00-9.00

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, iekārtošanās, rīta kafija

09.00-10.45

Projekts “Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā”. LEADER iespējas un atbalsts mājražotājiem.

10.45 - 11.00

Kafijas pauze

11.00-12.00

Iepazīšanās - stāsti, produkti, sapņi.

12.00-13.00

Pusdienas

13.00-13.15

Starptautiskā Local Craft Up pieredze, iepazīšanās ar projekta partneriem

13.15-13.30

Local Craft Up PORTUGĀLE - Semināri, kopīgās aktivitātes, starptautiskās meisterklases. Starptautiskā sadarbība.

13.30-14.30

Portugāles pieredzes apmaiņas brauciena stāsts.

14.30-14.45

Audzē - Pārdod - Pērc - Ēd VIETĒJO - GUSTUM pieredze

14.45-15.00

Kafijas pauze

15.00- 20.00

Ēdienkartes izstrādāšanas pamatprincipi. Praktisks darbs ēdienkartes izstrādē, ēdienu pagatavošanas meisterklase, ēdienu degustācija, vakariņas, tīklošanās.

2019.gada 1.augusts

Laiks

Aktivitāte

08.00-9.00

Brokastis

09.00-10.45

Pārtikas nekaitīguma un kvalitātes atbilstības prasības mājas restorānam. Prasības, risinājumi, ieteikumi. (Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītāja vietniece Liena Eiduka)

10.45 - 11.00

Kafijas pauze

11.00-12.30

Nodokļi un nodevas mājas restorānam, degustāciju saimniecībai. Prasības, risinājumi, ieteikumi. (Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču aprites daļas Licenču nodaļas galvenā nodokļu inspektore Jautrīte Mice, Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas klientu apkalpošanas un reģistrācijas daļas Pirmās klientu apkalpošanas nodaļas galvenā nodokļu inspektore Alda Vanaga)

12.30-13.30

Pusdienas

13.30-15.15

Mājražotāju restorāni? POP UP restorānu kultūra, pieredze Latvijā. Dizaina un sajūtu radīšanas meisterklase.

15.15-15.30

Kafijas pauze

15.30- 19.00

Praktiskais darbs. Pirmā mājražotāju restorāna sagatavošana un atvēršana.

19.00-21.30

Mājražotāju restorāns. Vakariņas

21.30-22.00

Kad viesi jau prom? Praktisks darbs

2019.gada 2.augusts

Laiks

Aktivitāte

08.00-9.00

Brokastis

09.00-10.45

Ekonomiskais pamatojums. (Iveta Zāģere - M.Pūre beķereja, M.Pūre restorāns)

10.45 - 11.00

Kafijas pauze

11.00-12.30

Produkcijas un pakalpojuma mārketings.

12.30-13.30

Pusdienas

13.30-15.15

Praktisks darbs. Mājas restorāna koncepta izstrāde.

15.15-15.30

Kafijas pauze

15.30- 17.00

Praktisks darbs. Mājas restorāna koncepta izstrāde, prezentācija.

17.00

Nometnes noslēgums, došanās prom.

 

*Seminārs tiek finansēts pateicoties, Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” projektam „Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā” Nr.18-00-A019.333-000007, kas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

image, 452x96px, 25.12 KB