Projekts KOPA veic saimnieciskās darbības veicēju anketēšanu!

20.01.2022

Projekta KOPA “Kopienu pārdomāta attīstība” ietvaros tiek veikts saimnieciskās darbības veicēju apkopojums ar mērķi uzzināt kādas prasmes ir pieejamas sadarbības partneru darbības teritorijās. 

Anketu tiek aicināti aizpildīt vietējo rīcības grupu, biedrību “Pierīgas partnerība”, “Darīsim paši!”, “Cēsu rajona lauku partnerība”, PPP biedrība “Zied zeme” teritorijās saimnieciskās darbības veicēji, lai izveidotu vienotu katalogu, tādējādi veicinot šo personu atpazīstamību un to, ka dažādu pakalpojumu sniegšanā tiek izmantoti vietējie resursi.

Anketa pieejama: www.ej.uz/KOPAanketa 

Anketa aktīva līdz 2022. gada 1. februārim.

Anketu apkopojums tiks izmantots projekta KOPA “Kopienu pārdomāta attīstība” ietvaros.

image, 450x193px, 82.85 KB