Meklējam kopienu līderus! Piesakies!

26.06.2019

Līdz 21.jūlijam projekts “KOPA” aicina pieteikties esošos un topošos līderus, kuriem ir vēlme uzlabot dzīvi savā apkaimē un iesaistīties risinājumu darbnīcu organizēšanā. Līderi tiek meklēti Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novados!

ROJEKTS “KOPA”

Kopienu pārdomāta attīstība.

image, 452x639px, 138.24 KB

Esošo un topošo līderu, kā arī vietējo aktīvistu, platforma kopienu veidošanai, lai gudri un radoši risinātu vietējās problēmas un izaicinājumus, atrastu jaunas iespējas. 

MĒS MEKLĒJAM

 • Neformālos līderus, kuri palīdzēs aktivizēt pārējo kopienu.
 • Aktīvos iedzīvotājus (uzņēmējus, mājražotājus, izglītības un kultūras jomā iesaistītās personas, lauksaimniekus, NVO organizāciju pārstāvjus, u.c), kuri vēlas un var veidot vienu komandu, kopienu.

PIEDĀVĀJAM

 • Apkaimes darbnīcu 8 kopienās, kurās apzināsim līderu komandu un kopienas vajadzības, definēsim prioritātes un izveidosim rīcības plānu, lai sasniegtu mērķi.
 • Divas risinājuma darbnīcas katrā kopienā, kurās meklēsim risinājumus iepriekš definēto vajadzību īstenošanai. Pēc nepieciešamības piesaistīsim vajadzīgos resursus - meistarus, ekspertus, uzņēmumus. Sniegsim konsultācijas un atbalstu projektu gatavošanā un finansējuma piesaistē.
 • Četrus pieredzes apmaiņas braucienus, kuri būs vērsti uz jaunām zināšanām, sadarbību un iedvesmošanos.
 • Kopienu līderu apmācības, lai stiprinātu līderu kapacitāti un veicinātu sadarbību nacionālā mērogā. 

KOPĪGI SASNIEGTAIS REZULTĀTS

 • Pašizaugsme, jaunas zināšanas, līderības un sadarbības spējas.
 • Atrisināti vietējā mēroga izaicinājumi/nepilnības.
 • Saskatītas jaunas iespējas, radīts plāns to sasniegšanai.
 • Īstenoti iedzīvotāju aktivizēšanas pasākumi.
 • Izveidots līderu, pašnodarbināto personu un talantu apkopojums.
 • Izveidots un publiskots katras kopienas video.
 • Izveidots un publiskots projekta pieredzes apkopojums/metodes.

Apkaimes un rīcības darbnīcas sāksim jau 2019. gadā, savukārt vairākas citas projekta alktivitātes turpināsies vēl arī 2020. gadā. 

Mēs palīdzēsim ieviest radošus risinājumus un iedvesmot domāt ārpus rāmjiem!

Dalība projektā ir bez maksas un finansējums aktivitātēm tiks nodrošināts, bet aicinām iesaistīsies kopienas attīstībā ieguldot sev pieejamos resursus – laiku, darbu, inventāru, sadarbības iespējas, dabas resurs u.c. Aktivitāšu laikā atbalstīsim kopienas dažādu projektu līdzekļus piesaistē. 

Piesakies līdz 21.07.2019 - https://ej.uz/pieteikumsKOPA

Papildus informāciju var iegūt projekta profilā sociālajā tīklā Facebook.com: http://fb.me/projektsKOPA.

Kopienas veidotāja biedrības “Zied zeme” partnerībā :

Linda Cīrule

25623775

linda@ziedzeme.lv

 

Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektu īsteno četri partneri - biedrība “Pierīgas partnerība”(vadošais partneris), biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, biedrība “PPP biedrība “Zied zeme”.

image, 450x193px, 82.85 KB