Fokusa grupu diskusiju rezultāti par ekonomiskā potenciāla attīstību Daugavas baseinā 

03.12.2019

image, 452x430px, 164.41 KB

Noslēdzot sadarbības projekta “DaugavAbasMalas” ekonomiskā potenciāla izpētes pasākumu ciklu, no augusta līdz novembrim norisinājās ap Daugavu esošajās pašvaldībās ar mērķi izzināt daugaviešu viedokli par Latvijas lielākās upes baseina ekonomisko situāciju. Pētījums un tā secinājumi ir publiskots interneta vietnē www.daugavabasmalas.lv, sadaļā "Noderīgi". 

Laikā no 10.jūlija līdz 30.augustam astoņu projekta partneru teritorijās notika kopumā 23 fokusa grupu intervijas ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Daugavas ekonomisko potenciālu: tūrisma potenciālu, ražošanas un tirgus potenciālu, pētīt iedzīvotāju atvērtību uzņēmējdarbībai, viņu priekšstatus par dzīves līmeni ap Daugavu, kā arī gaidas un bažas par nākotni viņu novados. 

Diskusiju dalībnieki analizēja sekojošus pieturas punktus: faktorus, kas šodien ir ekonomiskās attīstības virzītāji vai kavētāji; dažādu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju slāņu lomu, jauniešu un senioru lomu ekonomiskajā attīstībā; kopienas - NVO loma un sabiedrības pašorganizēšanās Daugavas baseinā un sadarbību starp novadiem.

Sadarbības projekts “DaugavAbasMalas” uzsākās 2018. gada vasarā ar unikālo Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīciju, kas ceļu pa Latvijas lielāko upi uzsāka 24.jūlijā tās augštecē, Latvijas – Baltkrievijas pierobežā, noslēdzās Rīgā, pie Mangaļsalas bākas, no jauna iezīmējot Daugavas laivotāju ceļu 350 km garumā. Sadarbībā ar karšu izdevniecību “Jāņa sēta” ir tapusi interaktīva Daugavas ūdenstūrisma karte, kurā iezīmēts tūrisma ūdensceļš visā upes garumā, apstāšanās vietas, drošas Daugavas HES apiešanas vietas, 1km attālumā no abiem krastiem – kultūrvēsturiski apskates objekti un tūrisma pakalpojumu sniedzēji. Izstrādāta Daugavas ūdenstūrisma ceļa zīme un tūrisma pakalpojumu sniedzēju apkopojums. No 2018. līdz 2019.gadam notika astoņas daugaviešu Satikšanās - ekspertu un viedokļu līderu konferences, ir nodibināta domnīca sadarbību rosināšanai, kura sanāca pirmo reizi Eiropas Savienības mājā Rīgā, 14.novembrī. Visi materiāli ir ikvienam pieejami interneta vietnē www.daugavabasmalas.lv.

Sadarbības projektu “DaugavAbasMalas” īsteno Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” (www.ziedzeme.lv) sadarbībā ar 21 pašvaldību, 7 vietējās rīcības grupām un citiem stratēģiskajiem partneriem. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests, finansē - Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai.

Papildu informācija: 

Sandra Biseniece

Tel.: +371 2 2078722

‬ sandra.biseniece@gmail.com

Biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied Zeme”” projekts „Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība” (DaugavAbasMalas) Nr.18-00-A019.332-000002 tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.