Vietēja mēroga sadarbības projekts veicinās Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstību
 

05.09.2017

Projekts paredz veicināt publisko un privāto personu (vietējo rīcības grupu, pašvaldību, komersantu, tūrisma aģentūru, biedrību u.c.), kas piekļaujas Daugavas upei, sadarbību un pieredzes apmaiņu ar mērķi izstrādāt Daugavas upes baseina ilgtermiņa attīstības plānu un īstenot 2 gadu rīcības programmu, kas veicinātu ekonomisko potenciālu, tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību.

Paredzams, ka projekta ietvaros tiks veicināta:

  • labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšanai,
  • teritorijas potenciāla attīstība,
  • dabas un kultūras resursu ilgtspējīga izmantošana un saglabāšana,
  • kvalitatīva kultūras dzīve un atbildīgas sabiedrības attīstība,
  • Daugavas tuvākā un tālākā apkārtnē esošo uzņēmumu atpazīstamība un to piedāvāto pakalpojumu un produkcijas pieprasījums.

Mērķi un aktivitātes tiks precizētas pēc diskusijas un sadarbības līguma noslēgšanas ar projekta partneriem. 

27. oktobrī notika pirmā projekta partneru tikšanās, lai vienotos par kopīgajām darbībām projekta ietvaros. 

image, 452x254px, 46.07 KB

 

 

Papildu informācija: 

Māris Cīrulis 

tālruņa nr. 29782159

e-pasts: maris@iedzeme.lv

 

* Foto: visitdaugavpils.lv