Blogs: Ieskats kopradē

23.03.2022

Pēdējo gadu laikā, mēs iegūstam skaidrāku priekšstatu par to, kā pēkšņa pāreja uz attālināto darbu varētu būt neatgriezeniski mainījusi mūsu priekšstatu par to, kas ir darba vieta un kādai tai jābūt. 

Darba organizācijas pārmaiņas, kas masveidā sākās līdz ar pandēmiju gan Latvijā, gan pasaulē, ir realitāte, ar kuru nevien ir un būs jāsadzīvo, bet kura arī sniedz nebijušas iespējas organizācijām, vadītājiem un darbiniekiem. Ieklausoties visu iesaistīto pušu vajadzībās, iespējams pozitīvā veidā izmantot radušās iespējas un veidot tādu vidi, kurā ikviens spēj būt produktīvs un maksimāli izmantot savu potenciālu. 

 

Kāda ir biroju nākotne? 

Nākotnē centrālajos birojos strādās arvien mazāks skaits cilvēku, kas vairs nebūs saistīts ar sociālo distancēšanos, bet gan ar priekšrocībām, ko piedāvā elastīgs un decentralizēts darba režīms. 

Galvenie biroji saglabāsies, lai lielākoties pildītu socializācijas un saliedēšanas funkciju. Savukārt satelītbiroji un koprades telpas attālinātā darba veicējiem palīdzēs nodrošināt vairāk praktiskas un ikdienišķas funkcijas. 

Lielākajai daļai uzņēmumu darbavietas nākotne ir hibrīdmodelis. Tas sevī ietver attālinātā darba brīvību un elastību, kā arī piedāvā darbiniekiem piekļuvi kopīgām telpām, kur viņi var sadarboties vai vienkārši izkļūt no mājas, lai koncentrētos.

 

Kādēļ nepieciešamas koprades telpas?

Koprades telpas pasaulē un arī Latvijā pēdējo gadu laikā kļūst arvien populārākas. Koprades telpas dod iespēju radošām personām, pašnodarbinātajiem un jaunuzņēmumiem strādāt elastīgu darba laiku, vai individuāliem komersantiem, kuriem nav sava pastāvīga biroja, saņemt pilna servisa biroja pakalpojumus.

Koprades telpas ir uzņēmējdarbībai ekonomiskas, pārvēršot tukšus galdus un neizmantotas sanāksmju telpas par jaunām, radošām telpām, kas piedāvā iespēju sadarboties ar citu profesiju un nozaru pārstāvjiem, iegūt zināšanas un attīstīt savus personīgos kontaktus. 


Koprades telpas Latvijas lauku teritorijās

2015. gadā tika izveidots Eiropas Kopstrādes tīkls (European Coworking Network). Tas ir projekts, kura galvenais mērķis ir nodrošināt mācības, informācijas un sadarbības tīklu veidošanas iespējas jauniešiem, jaunuzņēmumiem un citām ieinteresētajām pusēm. Projekta sākotnējo komandu veidoja Horvātijas, Ungārijas, Spānijas, Beļģijas un Latvijas pārstāvji. Projekta ambīcija ir iekļaut pārstāvjus no visiem sektoriem – publiskā, privātā un NVO.

Latvija ir arī projekta CoLabora (European cooperation project on coworking spaces in rural areas) partneris. Tā ietvaros, piemēram, ir tapusi mūsu koprades telpa "CoLabora Lielvārde". 

 

Koprades telpa kā nākotnes biroja risinājums

Veicot attālinātā darba pienākumus no mājām, bieži sanāk saskarties ar dažādiem ikdienas traucēkļiem, kas var novērst uzmanību. Tieši tādēļ koprades telpas var būt lielisks risinājums kā attālinātā darba darbiniekiem gūt iespēju strādāt ārpus mājām, speciāli darbam atvēlētā vietā, tādējādi radot veiksmīgāku darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Koprades telpas piedāvā unikālu iespēju vadīties pēc sava personīgā darba grafika, un vienlaicīgi nošķirt mājas parsonīgajai dzīvei, un darba vietu - darbam.

Avoti:

Seko līdzi jaunumiem gan Facebook, gan Instagram!

Koprades telpa ir tapusi starptautiskā sadarbības projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

image, 452x69px, 24.1 KB