Izstrādātas vadlīnijas kā soli pa solim attīstīt un izveidot koprades telpas.

15.06.2021

PPP biedrība "Zied zeme" izstrādātas vadlīnijas kā soli pa solim attīstīt un izveidot koprades telpas, apkopojot pozitīvās prakses piemērus par koprades telpām Eiropā.

Jaunas koprades telpas izveide sākot no idejas līdz telpas atvēršanai ir darbietilpīgs process, kurā ir sarežģīti saprast, ar ko sākt un ar kādiem soļiem turpināt. Pēc PPP biedrība “Zied Zeme” pasūtījuma ir izstrādātas vadlīnijas jeb rokasgrāmata nolūkā palīdzēt  organizācijām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem koprades telpas izveides procesā. Vadlīnijas palīdzēs saprast visu to, kas jāņem vērā, veidojot un attīstot koprades telpas lauku apvidos. 

Vadlīnijās noteikti un apkopoti svarīgākie minētā procesa posmi un aspekti.

Šī rokasgrāmata palīdzēs:

 

  • apzināt vajadzības, radot koprades telpu lauku apvidos;
  • apzināt vietējās iespējas;
  • definēt koprades telpas identitāti, tipu un pakalpojumus;
  • izveidot darba ņēmēju kopienu;
  • atrast un izvēlieties vispiemērotākās telpas;
  • veicināt vietējās pārvaldes informētību par koprades telpām nepieciešamajiem resursiem (personāls, aktivitātes, kopienu veidotājs utt.).

 

Un atradīsiet arī daudzus citus interesantus padomus, kas noderēs, veidojot koprades telpu lauku apvidos.

 

Vadlīnijas izstrādātas angļu un latviešu valodā.

Ar tām iespējams iepazīties šeit: 

Vadlīnijas koprades telpu izveidei lauku reģionos (Latviešu valodā)

Vadlīnijas koprades telpu izveidei lauku reģionos (Angļu valodā).

Vadlīnijas izstrādātas projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

image, 452x69px, 24.1 KB