Francijas noskaņas Zied zemē – starptautiskā partneru tikšanās tiešsaistē

15.10.2020

No 2020. gada 7. līdz 9. oktobrim norisinājās starptautiskā tiešsaistes partneru mācību tikšanās projekta "European cooperation project on coworking spaces in rural areas" ietvaros. PPP biedrība “Zied zeme”, papildinot konferences programmu un veicinot pieredzes apmaiņu, organizēja aktivitātes, iesaistot sadarbības partnerus un koprades telpu rezidentus. Tiešsaistes partneru mācību tikšanās mērķis: iepazīt koprades telpu izaicinājumus starptautiskā kontekstā, un dalīties savā pieredzē koprades telpu nozīmē lauku reģionos.

image, 452x339px, 134.32 KB

7. oktobrī tika atklāta tiešsaistes partneru mācību tikšanās, kuras laikā katrs no partneriem dalījās nacionālajā pieredzē. Svarīgākais dienas temats - COVID-19 ietekme koprades telpu attīstībā.  Koprades telpas “CoLabora Lielvārde” izaicinājums pēc pandēmijas ir mainīt potenciālo rezidentu darba organizēšanas paradumus. “CoLabora Lielvārde” kopienas veidotāja Krista Andersone-Krūmiņa kā mūsu koprades telpas izaicinājumus norādīja: 

  • izvairoties no sociāla kontakta, rezidenti atsāk strādāt no mājām;
  • pārorientējot klātienes pasākumus uz tiešsaistes platformām, zūd klātienes pozitīvā ietekme uz dalībnieku iesaisti un personīgo komunikāciju;
  • samazinās individuālā darba veicēju skaits klātienē, tādejādi koprades telpa vairāk tiek izmantota pasākumiem, nodarbībām. 

Tā pat starptautiskie partneri uzsvēra, ka koprades telpu rezidenti lielākoties strādā no mājām, jo pandēmijas laikā telpas tika slēgtas. Taču, vērtējot sabiedrības informētību par koprades telpām kopumā, secināms, ka par koprades telpām interese sabiedrībā palielinās. Galvenie faktori izvēlē par labu darbam koprades telpās: pieejams ātrs internets, biroja tehnika un atmosfēra. Pirmās tiešsaistes partneru mācības tikšanās dienas noslēgumā virtuāli iepazināmies ar trīs Francijas lauku reģiona koprades telpām!

image, 452x229px, 93.57 KB

8. oktobrī PPP biedrības “Zied zeme” pārstāvji, biedrības “Pierīgas partnerība” pārstāvji, kā arī sadarbības partneri un koprades telpu rezidenti turpināja dalību tiešsaistes konferencē, papildinot tiešsaistes programmu ar pieredzes un iedvesmas stāstiem klātienē. Intensīvā dienas programmā norisinājās mācības, diskusijas un pieredzes apmaiņa.

Tika organizēta paralēlas, starptautiskās tiešsaistes mācību sesijas. Partneru koprades telpu kopienu veidotāji dalījās savā pieredzē, norādot uz tām aktivitātēm, kas palīdzējušas veidot koprades telpu kopienu:

  • organizētas ik nedēļas rezidentu tikšanās;
  • atbalstīti dažādu jomu uzņēmēji;
  • informēti darba devēji par koprades telpām un tās izmantošanas iespējām;
  • respektēti rezidenti, kuri nevēlas iesaistīties pasākumos;
  • organizēti rezidentu pieredzes stāstu pasākumi u.c.

Konferences klātienes dalībnieki viesojās arī pieredzes apmaiņas vizītē LIAA Ogres biznesa inkubatorā, kur iepazina inkubatora pieredzi attiecībā uz koprades telpas nozīmi biznesa un uzņēmējdarbības attīstībā. Inkubatora vadītāja Laura Zariņa atzina, ka kopienas veidotājam ir būtiska loma koprades telpas kopējā attīstībā un kopienas veidošanā. Koprades telpa veicina jaunu kontaktu, sadarbības saišu veidošanos, veicina komunikāciju starp uzņēmējiem un sabiedrības sociālo aktivitāti.

Turpinājumā konferences klātienes dalībnieki iepazinās ar  koprades mājas “SKOLA6” vadītājas Ditas Trapencieres pieredzes stāstu par ikdienas izaicinājumiem koprades mājā. Īpaši lielu interesi izraisīja pieredzes stāsts par koprades telpas izveidi, struktūru un darbības pamatprincipiem. Noslēgumā Dita Trapenciere dalījās praktiskās metodēs, kā veicināt kopstrādi un sociālo iesaisti, attīstīt kopienu. Iepazīstoties ar šo pieredzes stāstu, dalībniekiem bija jāraksturo kāds, viņuprāt, ir potenciālais koprades telpas rezidents, tādejādi identificējot arī rīkus, kā sasniegt izvirzīto mērķauditoriju.

Dienas noslēgumā konferences dalībnieki dalījās dienas laikā gūtajā pieredzē un izdarītajos secinājumos. Norisinājās diskusijas par iespējām gūtās atziņas piemērot praksē. Konferences dalībnieki atzina, ka koprades telpās veidojas kopienas, kam var būt būtiska loma lauku reģionu ekonomiskajā izaugsmē. Koprades telpas esamība konkrētajā apdzīvotajā vietā veicina iedzīvotāju skaita pieaugumu, sociālo iesaisti, ekonomisko aktivitāti un intelektuālo izaugsmi. Būtisks elements kopienas attīstītībai koprades telpā ir kopienas veidotājs, kas kalpo kā atbalsta punkts  rezidentiem, kopienai un sabiedrībai.

image, 452x339px, 106.44 KB

9. oktobrī, trešajā tiešsaistes partneru mācību tikšanās dienā, diskusijās kopā ar starptautiskajiem partneriem vienojāmies par vienotas Eiropas koprades telpu tīkla izveidi (mājaslapu) un tās tehniskajiem aspektiem. Noslēgumā dalījāmies arī ar savu viedokli par tikšanos, gūto pieredzi un secinājumiem!

Partneru mācību tikšanās noslēgumā, kopā ar viesiem no “Pierīgas partnerības” devāmies uz Jumpravu, kur iepazinām kā Latvijā tiek attīstītas sidra darīšanas prasmes Francijas tradīcijās. Savā pieredzē ar mums dalījās uzņēmums Mr.Plūme, kuri arī ir PPP biedrības “Zied zeme” LEADER projekta realizētājs. Vairāk par projektu šeit.

image, 452x339px, 134.37 KB

Lai arī aizceļot uz Franciju un gūt pieredzi klātienē nav iespējams, PPP biedrība “Zied zeme” komanda, izmantojot vietējos resursus, parūpējās, lai pasākuma programma būtu maksimāli pietuvināta tiem iespaidiem un pieredzi, ko būtu iespējams gūt Francijā. Ik viens konferences dalībnieks kaut uz mirkli varēja sajusties kā Francijā.

 

Informāciju sagatavoja: Krista Andersone-Krūmiņa

T: +37128678690

E: colabora@ziedzeme.lv

 

Pasākums tiek līdzfinansēts Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015, kas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Atbalsta zemkopības ministrija un lauku atbalsta dienests.

image, 452x69px, 24.1 KB