Koprades telpas ir jaunums arī Vācijas lauku teritorijās.

29.11.2019

image, 452x339px, 65.67 KB

Novembra sākumā Zied zeme  kopā ar Pierīgas partnerību un sadarbības partneriem no koprades telpas CoLabora Lielvārde un Biznesa Vēstniecība devās pieredzes apmaiņas un mācību braucienā uz Vāciju pie LEADER grupas Leipziger Muldenland, lai gūtu plašākas zināšanas par koprades telpu izveidi. Leipziger Muldenland ir viena no 30 LEADER grupām Saksonijas reģionā, ar 120 tūkstošiem iedzīvotāju, 14 kopienām, LEADER budžetu 22 miljoni eiro un atbalstītiem 650 projektiem kopš 2007. gada. Leipziger Muldenland ir arī Colabora projekta Vācijas partneris, kas projekta laikā izveidojis vietējo kopstrādes tīklu, sadarbībā ar Drēzdenes Tehnisko universitāti izstrādājis trīs potenciālo lauku darba vietu koncepcijas, organizē reģionālu konferenci par kopstrādi laukos, un šobrīd gatavojas pirmo lauku koprades telpu finansēšanai.

KICK-OFF MEETING

Pieredzes apmaiņa sākās ar partneru sanāksmi, kurā dalījāmies savā pieredzē ar projektā paveikto, kā arī plānotajiem uzdevumiem turpmāk. Pirms 4 mēnešiem esam atklājuši savu koprades telpu Lielvārdē, kurā šobrīd jau piesaistīti 15 pastāvīgie kolēģi, organizējam formālus un neformālus pasākumus, tīklošanos, telpa pieejama arī ārējiem pasākumiem, savukārt, lielāka uzmanība jāpievērš kopienas veidošanai, jaunu klientu piesaistei un sadarbībai ar citām vietējā organizācijām. 

image, 452x343px, 27.5 KB

Kā viens no iedvesmojošākajiem projekta dalībniekiem jāizceļ Katalonijas sadarbības partneri, kas apvieno 24 koprades vietas lauku teritorijā zem Cowocat Rural tīkla. Viņi dalījās savā pieredzē un deva padomus par tālākajiem soļiem pēc tam, kad koprades telpa izveidota, respektīvi, kā būvēt un noturēt kopienu. Cowocat Rural ir izveidojis RuralPass, kas veicina apmaiņu starp pilsētu un lauku koprades telpu rezidentiem, kā arī Rural&Go konceptu, kas apvieno tūrisma pakalpojumus laukos, retrītus ar kopradi.

image, 452x452px, 34.66 KB

Velsas (Donegālas) LEADER grupa sadarbībā ar vietējām pašvaldībām veido koprades telpas kopienu centros (dienas centros), īpašu uzmanību pievēršot kopienu veidotāja prasmēm. Tiek pamazām iekārtotas telpas un veidots koprades telpu tīkls ar zīmolu CoWork Plus.

image, 452x528px, 428.96 KB

NĀKOTNES KOPRADES TELPU APSKATE.

Dienas otro pusi pavadījām, viesojoties Leipziger Muldenland 2 potenciālajās koprades telpās. Apskatītas tika ēkas, kurās vēl tikai plānots izveidot koprades telpas. 

Viena no šādām ēkām ir VOLCANO SPACE muzeja un muižas kompleksa stallis Rocknitz ciematā, kurā dzīvo 750 iedzīvotāji, un kas ir reģiona administratīvais centrs. LEADER grupa piesaistot studentus - topošos arhitektus - pielāgo ēku koprades telpas vajadzībām, kā arī citām multifunkcionālām vajadzībām. Pirmajā stāvā pašvaldība plāno izvietot atjaunotu ekspozīciju par supervulkānu un ģeoloģisko parku, savukārt otrais stāvs paredzēt kopradei, darbnīcām, darba stacijām, un trešajā stāvā iekārtot naktsmītnes. 

image, 452x339px, 76.12 KB

Otras mūsu apskatītās potenciālās koprades telpas attīstītājs ir privāts īpašnieks ēku kompleksā, kas atrodas šobrīd slēgtā apgaismes ražotnē viena no vecākajām Saksijas pilsētām Wurzen. Wurzen šobrīd ir 16000 iedzīvotāju, taču ekonomiskās lejupslīdes rezultātā tā piedzīvo depresiju, lai gan tās priekšrocība ir tiešais savienojums ar Drēzdeni un Leipcigu, un daudzi jauni cilvēki sāk izvēlēties šo pilsētu, kā savu pastāvīgo dzīves vietu ārpus lielajām pilsētām. Bijušajā lampu ražotnē šobrīd ir plašas neizmantotas telpas, tās atrodas pilsētas centrā, 10 minūšu attālumā no stacijas. Un šos faktorus ņemot vērā, īpašnieks uzskata, ka ēkai ir liels potenciāls piedāvāt koprades telpas pakalpojumu. Vācijā ir aktuāli nevis būvēt jaunas ēkas, bet izmantot jau esošās - atjaunojot tās jaunā veidolā, dodot tām otro dzīvību. Un šādu telpu atjaunošanā liels atbalsts ir vietējās pašvaldības, kas iesaistās arī kopienas veidošanas procesos un dažādu ideju izstrādē. 

image, 452x270px, 25.92 KB

DARBA GRUPAS

Pēc objektu apskates pirmajā dienā, otro dienu veltījām darba grupām, lai diskutētu par koprades telpu veidošanas iespējām lauku reģionos, sniedzām ieteikumus par pirmajā dienā apskatītajām telpām, kurās plānots veidot koprades telpas. Apspriedām, kā efektīvāk veidot tīklošanos starp dažādām kopienām un tās rezidentiem vienas kopienas vidū, kā arī starp dažādām koprades telpām, kādi apstākļi jāņem vērā kopienas veidošanā, kā iekārtot koprades telpas? Nav divu vienādu koprades telpu, jo katra ir unikāla, ar savu īpašo stāstu, apkārtējo sabiedrību un rezidentiem. 

image, 452x339px, 47.3 KB

IZSTĀDE PAR KOPRADES TELPĀM

Piedalījāmies arī izstādes atklāšanā par koprades telpām un Leipziger Muldenland organizētā reģionālā konferencē par šo tēmu. Izstādē bija apskatāmi dažādu nākotnes koprades telpu attīstības modeļi un arhitektu projekti, tostarp arī projekta Colabora partneru planšetes, kā arī citas koncepcijas un vīzijas, piemēram, ļoti svaigs koncepts co-living jeb kopā dzīvošana, kas ir kaut kas līdzīgs komunāliem dzīvokļiem, bet modernā izpildījumā, kur kopā dzīvotāji dala kopīgu infrastruktūru un telpas, piemēram, sporta zāli, atpūtas telpas, virtuvi utml. Konferencē uzstājās runātāji par koprades telpu nozīmi lauku reģionu attīstībā, savu pieredzi prezentēja arī esošo koprades telpu vadītāji citos Vācija lauku reģionos, kā arī mums bija iespēja prezentēt savu pieredzi. 

image, 452x339px, 63.87 KB

Īpašas pieminēšanas vērts ir pieredzes stāsts no CoWorkLand, kas ir koprades telpu kooperatīvs, apvienojot 36 koprades telpas Vācijā. 

Koprades telpas Ammersee Denkerhaus veidotājs norādīja, ka: "koprade ir par kultūru. Par kopā strādāšanu un satikšanos", tādēļ tai nevajadzētu ļaut veidoties pašplūsmā un uztvert kā ierasto biroja modeli. Šobrīd viņi plāno izveidot koprades telpu vilciena stacijā, kā pop-up vietu, lai noskaidrotu, ko cilvēki vēlas, kas tiem vajadzīgs un ko ir nepieciešams nodrošināt?

image, 452x339px, 61.93 KB

Noteikti jāpiemin 2,5 gadus senā koprades vieta Coconat - a workation retreat. Tās ideoloģija ir doties uz darbu kā atpūtu. Līdz ar to, lielajās pilsētās esošiem pašnodarbinātiem ir iespēja "aizbēgt" no pilsētas uz lauku reģionu un baudīt netraucētu atpūtu pie dabas. Šādā ēkā pieejamas gan jogas nodarbības, gan iedzīvojies ugunsdzēsēju depo, kā arī ir pieejami numuriņi nakšņošanai. Papildus 1 reizi gadā tiek organizēts festivāls, pulcinot arvien jaunu auditoriju, reklamējot sevi plašāk. Tomēr pārstāvis atzina, ka pamatauditorija šādai koprades telpai ir pilsētas darbinieki, kas brauc "izvēdināt galvu" no pilsētas putekļiem. Un liels pluss ir pieejamā aplikācija ar apskates vietām konkrētajā reģionā.

image, 452x603px, 53.96 KB

Pieredzes apmaiņas laikā gūtās atziņas un citu dalībvalstu vērtīgās pieredzes ļauj paskatīties uz situāciju no malas, apkopot domas un secināt, ko no tā visa mēs varam mācīties.

image, 452x452px, 40.59 KB

Esam arī lepni nest Latvijas vārdu Eiropas līmenī, kā vieniem no koprades telpu celmlaužiem lauku reģionos, un ceram, ka mūsu labā prakse, kā arī gūtās mācības noderēs citu lauku reģionu attīstītājiem. 

image, 452x340px, 75.61 KB

 

Pieredzes apmaiņa tiek organizēta projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta starptautiskie sadarbības partneri ir LEADER grupas no Spānijas, Velsas, Īrijas, Lielbritānijas, Vācijas un Francijas.