Noslēgusies cenu aptauja par Zied zeme telpu nomu

22.01.2019

image, 450x338px, 84.28 KB

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme” izsludina cenu aptauju telpu nomas pakalpojumam. Telpām jābūt tehniski un funkcionāli piemērotas ar datoru aprīkotu darba vietu iekārtošanai un klientu pieņemšanai.

2019. gada 22. janvārī izsludinātajā cenu aptaujā piedāvājums iesniedzams līdz 08.02.2019.

Cenu aptaujas nolikums, detalizēta tehniskā specifikācija un piedāvājuma veidlapa šeit.

2019. gada 22. janvārī izsludinātajā cenu aptaujā par “Telpu nomu” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 08.02.2019 tika saņemti 2 piedāvājumi. Cenu aptaujas izvērtēšanas komisija veica piedāvāto nomas telpu apsekošanu, kā arī iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu, un nolēma – pārtraukt cenu aptaujas procedūru bez rezultāta, kā arī precizēt tehniskās specifikācijas kritērijus, kas labāk atbilst pasūtītāja vajadzībām, un izsludināt jaunu cenu aptauju.

 

2019. gada 19. februārī izsludināta jaunu cenu aptauju telpu nomas pakalpojumam. Piedāvājums iesniedzams līdz 26.02.2019 plkst. 14:00.

Cenu aptaujas nolikums, detalizēta tehniskā specifikācija un piedāvājuma veidlapa pielikumā.

Papildu informācija: Māris Cīrulis, mob.29782159, maris@ziedzeme.lv

 

PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTIEM

PROTOKOLS Nr. 20190226/01

2019. gada 19. februārī PPP biedrība “Zied zeme” izsludināja atkārtotu cenu aptauju par “Telpu nomu” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 26.02.2019 plkst. 14:00. Termiņā tika saņemti 3 piedāvājumi no 2 pretendentiem: SIA “Ausekļa16” un Aleksandrs Kozlovskis. Cenu aptaujas izvērtēšanas komisija veica iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu atbilstoši Cenu aptaujas nolikumam. Augstāko skaitlisko kopējo punktu novērtējumu ieguva un rezultātā par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts pretendenta - Aleksandrs Kozlovskis piedāvājums par telpām adresē  - Ausekļa iela 1A, Lielvārde, Lielvārdes novads.

Valdes locekle, Linda Cīrule


Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” projekts „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.