Seminārs – diskusija par koprades telpu attīstību iespējām un uzņēmējspēju lauku teritorijās

08.05.2018

Biedrība “Pierīgas partnerība” un  “Zied zeme” 15. maijā pl.13.00 Jaunmārupes sabiedriskajā ēkā (Mazcenu aleja 33/3, 3.stāvs, Jaunmārupe) visus interesentus aicina uz semināru – diskusiju par koprades telpu attīstību iespējām un uzņēmējspēju lauku teritorijās.

Semināra – diskusijas laikā runāsim par paveikto koprades telpu attīstībā Olaines un Mārupes novados, par koprades telpu attīstības vīziju Pierīgas reģionā. Uzzināsim, kāda ir esošas koprades telpas pieredze. Semināra – diskusijas otrajā daļā darba grupās apspriedīsim iespējas koprades telpu attīstībai lauku teritorijās, kā arī konkrēti veicamos soļus un aktivitātes, lai izveidotu šādas kopā strādāšanas vietas.

Pieteikšanās semināram, rakstot e-pastu info@pierigaspartneriba.lv vai ej.uz/Radi_un_Sadarbojies

Semināra – diskusijas darba kārtība

Laiks

Aktivitāte 

13.00 – 13.10

Biedrības “Pierīgas partnerība” valdes locekles Alīnas Lukjancevas un biedrības “Zied zeme” projektu vadītāja Māra Cīruļa uzruna

13.10-13.30

Esošā situācija un/ vai vīzija par koprades telpu attīstības iespējām lauku teritorijās:

Ø SIA “SilJa” īpašniece Silva Jeromanova - Maura, Mārupes novads

Ø Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra direktore Edīte Alksne

Ø Biedrības “Zied zeme” projektu vadītājs Māris Cīrulis

Ø Jūrmalas biznesa inkubatora projektu vadītāja Santa Paegle

13.30-14.00

Esošas koprades telpas pārstāvja pieredzes stāsts:

Ø  Bauskas Biznesa bibliotēkas vadītāja Ērika Pelcere

Ø  Spiikiizi, telpa motivācijai un iedvesmai rīkoties, Āris Birze

14.00-14.10

Informācija par koprades telpas projekta sagatavošanu ar starptautiskajiem partneriem, Alīna Lukjanceva, Māris Cīrulis

14.10-15.00

Darbs grupās – projekta aktivitāšu apspriešana, papildināšana

15.00-15.30

Nobeigums, diskusija

 

Seminārs – diskusija tiek organizēts projekta “Radi un sadarbojies” (17-00-A019.331-000012), kas tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, ietvaros.