Birzgales sporta laukuma atjaunošana

Birzgales sporta laukuma atjaunošana

Iesniedzējs: SK "BIRZGALE" (NVO)
Sākuma datums: 2010-12-15
Beigu datums: 2012-07-02
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lindes iela 2, Birzgale, Ķeguma novads
Kopējais finansējums: EUR 20 245.65
Publiskais finansējums: EUR 18 220.98
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu izveidei vai atjaunošanai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija atjaunot un uzlabot āra sporta laukumu, kas nodrošinātu iedzīvotājiem pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu sporta aktivitātēs vasaras sezonā, tādā veidā veicinot aktīvu iedzīvotāju līdzdalību sabiedrības dzīvē.

Galvenie projekta uzdevumi bija demontēt nolietojušās konstrukcijas un to vietā izveidot un atjaunot sporta laukumu atbilstoši drošības prasībām visām iedzīvotāju grupām (arī cilvēkiem ar īpašām vajadzīibām un kustību traucējumiem), veidojot arī visu pāaudžu iedzīvotājiem un portotgribētājiem drošu un draudzīgu atpūtas vidi.

Realizējot projektu tika atjaunots Birzgales sporta laukums. Projekta ietvaros tika izveidoti jauni 3 volejbola laukumi, lodes grūšanas sektors (pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), diska mešanas sektors (pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), atjaunoti un izveidoti jauni aizsargžogi un aizsargbarjeras, kā arī atjaunots futbola laukuma segums, skatītāju soliņi, izbūvēta jauna tribīņu nojume un apzaļumota zaļā zona. Pateicoties stadiona atjaunošanas darbiem, tagad tiek nodrošināts plašāks izmantojamo sporta pakalpojumu klāsts, veidojot visu paaudžu iedzīvotājiem un sportot gribētājiem drošu un draudzīgu vidi.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Jānis Siliņš
Tālr.: 26179669
E-pasts: freekss@inbox.lv