Demonstrāciju projekts - foreļu kanāla aizsprosta būve

Demonstrāciju projekts - foreļu kanāla aizsprosta būve

Iesniedzējs: Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija (NVO)
Sākuma datums: 2010-02-01
Beigu datums: 2011-08-30
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Ūdensdzirnavas", Krapes pagasts, Ogres novads
Kopējais finansējums: EUR 20 245.65
Publiskais finansējums: EUR 18 221.08
Rīcības nosaukums: Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai

Projekta apraksts:
Projekta rezultātā tiks izveidots aizsprosts, kur iespējams demonstrēt praktiskus un efektīvus tehnisku risinājumus akvakultūras jomā. Demonstrāciju kanālā būs apskatāmi ūdens līmeņa un caurplūdes regulēšanas praktiskie risinājumi, nožogošanas, tīrīšanas un apstādīšanas risinājumi, kā arī zivju barošanas un monitoringa praktiskie risinājumi. Demonstrāciju kanālā esošās zivis radīs iespēju biedrībai gūtu saimnieciskās darbības ieņēmumus piedāvājot makšķerēšanas pakalpojumus.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Jānis Baltačs
Tālr.: 29258675
E-pasts: baltacs@inbox.lv