Pašvaldības autoceļa "Kaibalas skola- Silkalni-Krasti" vienkāršotā rekonstrukcija

Pašvaldības autoceļa

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2010-06-02
Beigu datums: 2011-08-12
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Pašvaldības autoceļš Nr.4 "Kaibalas skola - Silkalni - Krasti", Lielvārdes novads
Kopējais finansējums: EUR 16 731.93
Publiskais finansējums: EUR 12 548.93
Rīcības nosaukums: Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība

Projekta apraksts:

Šis ceļš gadu gaitā bija noārdījies, tas bija zemāks nekā tam pieguļošie lauki un pagalmi, tāpēc bija slikta lietus ūdens atvade. Vietām ceļa braucamās daļas platums bija tikai 3 metri, divām automašīnām nebija iespējams izmainīties. 

Projekta ietvaros uzlabots pašvaldības autoceļa "Kaibalas skola - Silkalni - Krasti" ceļa segums 220 m garā posmā, palielinot satiksmes drošību.

Par projekta iesniedzēju: www.lielvarde.lv

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja
Egija Sniedzīte
Tālr.: 29181544
E-pasts: egija.sniedzite@lielvarde.lv, dome@lielvarde.lv