Pašvaldības autoceļa Nr.7 "Lejskaļi - Birzmaļi" vienkāršota renovācija

Pašvaldības autoceļa Nr.7

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2012-05-01
Beigu datums: 2012-08-31
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Pašvaldības autoceļš Nr.7 "Lejskaļi - Birzmaļi"
Kopējais finansējums: EUR 20 142.70
Publiskais finansējums: EUR 15 107.01
Rīcības nosaukums: Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība

Projekta apraksts:

Pašvaldības autoceļš atrodas Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā. Ceļa kopējais garums ir 3690 m, tā platums ir mainīgs - no 4,5 m līdz 6 m. Agrākais ceļa grants segums bija būtiski nolietojies, vietām tā nebija vispār, ceļā bija izbrauktas bedres, tam nebija profilējamās kārtas, uz nomalēm bija izveidojies apauguma slānis, tika kavēti skolēnu pārvadājumu reisi un bojāts autotransportu tehniskasi stāvoklis. 

Projekta ietvaros uzlabota satiksmes drošība Lēdmanes pagastā, veicot pašvaldības autoceļa "Lejskaļi - Birzmaļi" vienkāršotu renovāciju.

Par projekta iesniedzēju: www.lielvarde.lv

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Egija Sniedzīte

Tālr.: 65053748

E-pasts: egija.sniedzite@lielvarde.lv