Atpūtas vietu labiekārtošana Lielvārdē

Atpūtas vietu labiekārtošana Lielvārdē

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2013-05-01
Beigu datums:
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Daugavas iela, Lielvārde; Austriņu ceļš, Lielvārde
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: 27666,75
Rīcības nosaukums: Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība

Projekta apraksts:

Projekta mērķis: Pilnveidot publisko infrastruktūru Daugavas tuvumā un nodrošināt pievilcīgu dzīves vidi Lielvārdes iedzīvotājiem, labiekārtojot divas atpūtas vietas Lielvārdē.

Projekta īstenošanas rezultātā Lielvārdes iedzīvotājiem un novada viesiem ir pieejamas divas labiekārtotas atpūtas vietas pie Daugavas - Daugavas ielas un Austriņu ceļa galos, nodrošinot piekļuvi upei, sakārtotu teritoriju un infrastruktūru atpūtai upes tuvumā. Pilsētas labiekārtojums ir viens no būtiskiem ērtas dzīves vides nosacījumiem, kas veicinās veselīgu dzīvesveidu un aktīvās atpūtas iespēju izmantošanu. Lielvārdes novada Teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam projekta ietvaros labiekārtotajām atpūtas zonām tiks piešķirts speciāls apzīmējums - atpūtas "enkurvietas", un to uzturēšanas izdevumi tiks plānoti pašvaldības kārtējā gada budžetā.

Par projekta iesniedzēju: www.lielvarde.lv

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Egija Sniedzīte

Tālr.: 65053748