Rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Tomes bērniem un jauniešiem

Rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Tomes bērniem un jauniešiem

Iesniedzējs: Tomes sieviešu klubs "Ābele" (NVO)
Sākuma datums: 2010-12-03
Beigu datums:
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Tomes pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR
Rīcības nosaukums: Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība

Projekta apraksts:

Bērniem un jauniešiem nepietiekami tika piedāvātas iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Kaut arī pagastā ir Tomes skola (Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Tomes filiāle (Informācija par skolu http://www.kegumaskola.topinfo.lv )), tajā netika nodrošinātas nodarbības ārpus mācību programmas. Bērniem pēc skolas, viņu vārdiem izsakoties, nebija, ko darīt, kur palikt. 

Sieviešu klubs nolēma izstrādāt projektu, kas paredz jauna rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma izveidi Tomes bērniem un jauniešiem. Kopīgi ar dažiem aktīvākajiem bērniem sieviešu klubs ievāca informāciju internetā par šābrīža aktualitātēm, jaunākajām tehnoloģijām un iespējamo piedāvājuma klāstu šādu laukumu uzstādīšanā. Kopīgi tika izstrādāta vīzija par šādu laukumu un tā vēlamo komplektāciju, jo katrai vecuma grupai ir savas intereses un vajadzības. 

Projekta mērķis: Uzlabot dzīves kvalitāti Tomes bērniem un jauniešiem, radot labvēlīgu vidi viņu emocionālajai un fiziskajai attīstībai, kā arī lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.

Rezultātā bez maksas pieejams kvalitatīvs, atraktīvs, vizuāli skaists un daudzfunkcionāls rotaļu un aktīvās atpūtas laukums Tomes bērniem un jauniešiem, kas nodrošinās labvēlīgu vidi viņu emoconālajia un fiziskajai attīstībai, kā arī lietderīga brīvā laika pavadīšanai. Izveidoti varāki priekšmeti-moduļi, kas piemēroti aktīvai atpūtai dažādām vecuma grupām (vingrošanas elements, šūpoles, smilškaste, atsperu šūpoles bērniem līdz 4 gadu vecumam; rotļu komplekss, karuselis un šūpoles ar grozu bērniem no 5 - 14 gadu vecumam, kā arī vingrošanas komplekss jauniešiem). 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Nelda Sniedze

Tālr.: 29196534

E-pasts: sniedzes@apollo.lv