Mušiņmakšķerēšanas, fotogrāfēšans un filmēšanas inventāra iegāde

Mušiņmakšķerēšanas, fotogrāfēšans un filmēšanas inventāra iegāde

Iesniedzējs: ĶEGUMA NOVADA MUŠIŅMAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBA (NVO)
Sākuma datums: 2012-01-01
Beigu datums:
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķegums, Siguldas iela 1
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: 14210.48 eiro
Rīcības nosaukums: Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai

Ķeguma novadā makšķerēšana bijusi viens no populārākajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem, kas nodots no paaudzes paaudzēm. Aptaujājot vairāk kā simts Ķeguma novada aktīvos iedzīvotājus un uzdodot viņiem jautājumu par iespēju nodarboties ar mušiņmakšķerēšanu brīvajā laikā, lielākā daļa izrādīja interesi par to. Diemžēl daudziem nav mušiņmakšķerēšanas inventāra ar ko trenēties un pilnveidoties šajā makšķerēšanas veidā. 

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir iegādāties inventāru mušiņmakšķerēsanai, kas nodrošinās iedzīvotājiem pilnvērtīgāku un bagātīgāku brīvā laika pavadīšanu. Popularizēt mušiņmakšķerēšanu. Kā arī iegādāties inventāru zvejošanas procesu fotogrāfēšanai un filmēšanai ar mērķi materiālu publicēt interesentu izglītošanai.

Projekta rezultātā iedzīvotājiem rodas iespēja apgūt jaunu makšķerēšanas veidu. 

Projekta vadītājs: Gatis Kūmiņš

Tālr.nr.: 26116661