Laivu piestātnes un ielaišanas vietas izbūve Lielvārde

Laivu piestātnes un ielaišanas vietas izbūve Lielvārde

Iesniedzējs: Lielvārdes Kuģotāju atbalsta biedrība (NVO)
Sākuma datums: 2012-06-26
Beigu datums:
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Skolas iela 34, Lielvārde
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: 25273.18 eiro
Rīcības nosaukums: Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai

Projekta mērķis: Izbūvēt laivu piestātni un peldlīdzekļu ielaišanas vietu Lielvārdē

Galvenie ieguvumi: Iedzīvotāji var nodarboties ar aktīvu kuģniecību, kas tiks norobežota no publiskām peldēšanās vietām. Makšķernieki u.c. interesenti var jebkurā brīdī ielaist savas laivas ūdenī un izbaudīt Daugavas neizmantoto potenciālu. Iedzīvotājiem ir par vienu skaistu vietu vairāk, kur baudīt, saulrietus un miera sajūtu pie Daugavas. 

Projekta. vad.: Armands Troska

Tālr.nr.: +371 28673257

www.atputies.lv