Laivu piestātnes izveide Ikšķilē

Laivu piestātnes izveide Ikšķilē

Iesniedzējs: Ikšķiles novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2012-08-01
Beigu datums:
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Pludmale", Daugavmala, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: 28471,91 eiro
Rīcības nosaukums: Atbalsts teritorijas labiekārtošanai

Projekta mērķis: Veicināt teritorijas labiekārtošanu un estētisku dzīves vides sakārtošanu zivsaimniecībai nozīmīgā teritorijā, izveidojot laivu piestātni pie Daugavas Ikšķiles novadā.

Paveiktie darbi: 

- kanāla nosprostošana un būvbedres atsūknēšana;

- kanāla rakšana līdz projektētajām atzīmēm;

- laivu piestātnes betonēšana, ūdens noņemšanas akas būve, laivu nobrauktuves būve;

- pludmales ierīkošana;

- piebraucamā ceļa, laivu piestātnes grīdas klājuma, peldošo pontonu piestātnes izveide, teritorijas labiekārtošana.   

 

Projekta vadītājs: Maruta Viļuma

Tālr.nr.: 65055458

www.ikskile.lv