Laivu noma Lielvārdes novadā

Laivu noma Lielvārdes novadā

Iesniedzējs: Dzelmju attīstībai (NVO)
Sākuma datums: 2013-12-31
Beigu datums: 2014-12-31
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Saules iela 1, Dzelmes, Jumpravas pag., Lielvārdes nov.,
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 8346.68
Rīcības nosaukums: Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai

Projekta apraksts:

Daugavas ūdeņi ir līdz šim tūrisma veicināšanai vāji izmantots resurss Lielvārdes novadā, jo īpaši Jumpravas pagastā. Upes krastos novada teritorijā daudzviet ir izveidojusies ūdens tūrismam nepiemērota, nesakopta un ar mazvērtīgo koksni aizaugusi vide, kā arī, līdzekļu trūkuma un cilvēku neuzņēmības dēļ, nav pienācīgi ierīkotas atpūtas vietas ūdens tūristu vajadzībām. Iepriekšminētie apstākļi kavē tūristu pieplūdu

Projekta mērķis: Projekta „Laivu noma Lielvārdes novadā” mērķis ir ieviest laivu nomas pakalpojumus Lielvārdes novada Dzelmēs sākot no 2014.gada pavasara sezonas.

Projekta "Laivu noma Lielvārdes novadā" ietvaros iegādātas 4 laivas ar aprīkojumu – airiem un drošības vestēm, 3 katamarānus, kā arī piekabi laivu pārvadāšanai. Laivu noma un laivu piegāde ir jauns pakalpojums Lielvārdes novada teritorijā.

Projekta vad.: Aivija Barane

Tālr.nr.: 28354145