Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta

Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta

Iesniedzējs: Ķeguma novada dome (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2013-05-01
Beigu datums:
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lāčplēša iela 9 un Liepu aleja 12, Ķegums
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: 28457.44 eiro
Rīcības nosaukums: Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība

2011.gada nogalē tika pabeigta projekta "Ķeguma pludmales labiekārtošana" realizācija, tā ietvaros izbūvēts gājēju celiņš, izveidotas vairākas atpūtas vietas ar soliņiem un atkritumu urnām, tādējādi izveidojot jaunu, iedzīvotāju iecienītu atpūtas un pastaigu vietu Ķegumā. Bet iedzīvotāju aptauja liecināja, ka viņi vēlētos pludmali izmantot arī kā aktīvās atpūtas vietu. 

Projekta mērķis: Labiekārtot Ķeguma pludmali, lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem daudzveidīgas aktīvās atpūtas pieejamību, tādējādi veicinot sabiedrības veselību.

Tika izveidota moderna aktīvās atpūtas zona ar dažādiem pēc to funkcionalitātes trenažieriem, kas piemēroti dažāda vecuma cilvēkiem, tādējādi veicinot sabiedrības saliedētību, neizceļot kādu atsevišķu iedzīvotāju grupu, tiks popularizēts veselīgs dzīvesveids un  aktīvā atpūta.

Projekta vadītājs: Dace Soboļeva

Tālr.nr.: 25427473

dace.soboleva@kegums.lv

www.kegums.lv