Foreļu kanāla labiekārtošana

Foreļu kanāla labiekārtošana

Iesniedzējs: Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija (NVO)
Sākuma datums: 2011-03-01
Beigu datums:
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ogres novads, Krapes pagasts, "Ūdensdzirnavas"
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: 14851,45 eiro
Rīcības nosaukums: Atbalsts teritorijas labiekārtošanai

Projekta mērķis: Zivju audzēšanas demonstrāciju kanāla labiekārtošana ir viens no pasākumiem lielāka mērķa sasniegšanai. Labiekārtojamais demonstrāciju kanāls paredzēts, lai LVZAA reģionālajā mācību bāzē "Zivju prieks" ar praktiskiem piemēriem varētu papildināt tur īstenotās apmācības. Šis projekts ir būtisks papildinājums aizsprosta būvei un zivju ataudzēšanas vietas iekārtošanai dzirnavu kanālā. Demonstrāciju kanālā esošās zivis un dzīvie organismi būs paraugu ņemšanas vieta mācību semināru vajadzībām un zivju ataudzēšanas vieta, lai biedrība gūtu saimnieciskās darbības ieņēmumus.

Kanāla labiekārtošana - elektropievads, nožogojums, piebrauktuve un videonovērošana nodrošinās to, ka kanālā esošās zivis būs pasargātas no savvaļas dzīvnieku un, iespējams, cilvēku nesankcionētas piekļūšanas.

Projekta vadītājs: Jānis Baltačs

Tālr.nr.: 29258675