Dabas takas izveide Daugavas krastā

Dabas takas izveide Daugavas krastā

Iesniedzējs: "Dzelmju attīstībai" (NVO)
Sākuma datums: 2012-11-15
Beigu datums:
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lielvārdes novads, Jumpravas pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: 28738,69 eiro
Rīcības nosaukums: Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai

Projekta mērķis: Projekta "Dabas takas izveide Daugavas krastā" mērķis ir ierīkot dabas taku ar atpūtai un makšķerēšanai pielāgotu teritoriju Daugavas krastā Dzelmēs, lai veicinātu makšķerēšanas tūrisma attīstību un estētiskas lauku vides veidošanos novadā.

Projekta rezultātā Dzelmju teritorijā tika izveidota labiekārtota atpūtas vieta, kurai līdzīgas līdz šim ciematā nav bijis, tādējādi izmantotas Daugavas upes un automaģistrāles Rīga - Daugavpils tuvuma priekšrocības. Projekta īstenošanas rezultātā radīti labvēlīgi apstākļi ar tūrismu saistītas uzņēmējdarbības attīstībai, piemēram laivu nomai, ēdināšanai.

Projekta vadītājs: Laura Zvirbule

Tālr.nr.: 28354145

E-pasts: zvirbule.laura@inbox.lv