Celiņu, žoga, vārtu un vārtiņu nomaiņa

Celiņu, žoga, vārtu un vārtiņu nomaiņa

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2010-12-03
Beigu datums: 2011-11-29
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Madliena, Ogres nov.
Kopējais finansējums: 10348,38Ls
Publiskais finansējums: 5566,12Ls
Rīcības nosaukums: 4.1. Atbalsts teritorijas labiekārtošanai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija veidot drošu, estētisku vidi - gludus celiņus, drošus un kvalitatīvus vārtus un gājēju vārtiņus un žogu.

Projejkta rezultātā tika iežogota un labiekārtota Madlienas bērnu dārza teritorija, lai radītu drošu un estētiski sakārtotu vidi bērnudārza apmeklētājiem. Madlienas ciematā bērnudārzu uzbūvēja 1967.gadā 90 vietām. Tas kļuva par mazu un 1985.gadā nodeva ekspluatācijā otru korpusu. Tika paplašināta arī bērnudārza teritorija. Tika apvilkts jauns žogs un uzlikti betona plākšņu celiņi, gan tiešajā iežogotajā teritorijā, gan ārpus tās, ko izmanto visi ciemata iedzīvotāji. 25 gadu laikā betona plāksnes bija nodrupušas un salūzušas. Neuzmanīgi ejot bērni un arī pieaugušie bija guvuši traumas - nobrāzumus un sasitumus. Celiņi bija grūti kopjami, jo starpas aizaug ar zāli, nelīdzenajās vietās veidojas peļķes un ziemā arī ledus, kas radīja bīstamus apstākļus pārvietojoties, gan 100 mazajiem bērnudārzniekiem, gan viņu vecākiem. Betona plāksnes bija bojātas, tāpēc bija nepieciešams atjaunot seguma klājumu. No 2006.gada līdz 2008.gadam strauji palielinājās bērnu skaits rindā uz vietām pirmsskolas iestādē. Pašvaldībā tika pieņemts lēmums izremontēt un atvērt vēl vienu grupu bērnudārzā. 2009.gada aprīlī tika atvērta jaunā grupa, kuras remontā un aprīkojumā tika ieguldīti 22109,00Ls. Kopš 2009.gada vasaras radās nepieciešamība izmantot agrāk neizmantoto teritoriju Dārza ielas pusē, kas atrodas līdzās sūkņu mājai. Ielas pusē žogs bija vairākkārt cietis no neuzmanīgiem autobraucējiem un tas bija izšķobījies un nebija drošs un estētisks. Tāpēc tas bija jānomaina un līdztekus jāizveido drošs un glīts žogs ap ciemata ūdenstorņa sūkņu māju, kas atrodas iestādes teritorijā. Savu laiku bija nokalpojuši arī transporta vārti un gājēju vārtiņi. Tie bija izšķobījušies un vairs nebija aizverami ar bultu. Vārtu stabi bija vairākkārt izgāsti, tāpēc metināti līdz sasnieguši tādu stadiju, ka bija izrūsējuši un nelabojami. Projekta ietvaros bija nepieciešams uzstādīt kvalitatīvus, visām bērnu drošības prasībām atbilstošus gājēju vārtiņus un jaunus transporta vārtus, kurus varētu arī aizslēgt.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Rita Grāvīte
Tālr.: 65020912
E-pasts: rita.gravite@ogresnovads.lv