Ogres novada Krapes pagastā esošā tilta pār Lobes upi vienkāršotā rekonstrukcija

Ogres novada Krapes pagastā esošā tilta pār Lobes upi vienkāršotā rekonstrukcija

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2012-01-02
Beigu datums: 2012-11-12
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Krape, Ogres nov.
Kopējais finansējums: 32190,03Ls
Publiskais finansējums: 7500,00Ls
Rīcības nosaukums: 4.3. Atbalsts pašvaldības ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija sakārtot tiltu pār Lobes upi Veckrapes ciemā, lai nodrošinātu tā drošu ekspluatāciju un paaugstinātu satiksmes drošību.

Projekts "Ogres novada Krapes pagastā esošā tilta pār Lobes upi vienkāršotā rekonstrukcija" tika realizēts Krapes pagasta senākajā apbūves teritorijā - Veckrapē. Tajā saglabājusies 19.gs. vidum raksturīga apbūve, parks un pēdējo 10 gadu laikā atjaunotās ūdensdzirnavas. Teritoriju šķērso pašvaldības autoceļš "Gobugravas - Jaunspārniņi", kas savieno valsts autoceļus P80 Tīnūži - Koknese (turpmāk E22) un V996 Ogre - Viskāļi. Pie ūdensdzirnavām ceļš šķērso Lobes upi, un šajā vietā līdz pagājušā gadsimta septiņdesmitajem gadiem bija koka tilts, kas balstījās uz mūrētiem balstiem. Pēc koka tilta sabrukšanas tā vietā ir uzbūvēts tilts ar dzelzs laiduma sijām un betona pārsegumu. Vairāk kā 40 gadu ilgajā kalpošanas laikā tas bija ievērojami nolietojies, un 2011.gadā tam tika konstatēti šādi defekti:

  • mūra balstos ir izdrupumi un ūdens caursūkšanās pēdas;
  • balstu uzkalas ir saplaisājušas un izdrupušas;
  • korodē laiduma sijas;
  • korodē tilta margas un tās nerada drošību gājējiem;
  • tilta segumā ir bedres un pieejās izskalojumi.

Pār tiltu notiek intensīva satiksmes kustība un paredzams, ka tā vēl vairāk palielināsies autoceļa E22 būvniecības laikā līdz 2014.gadam un arī pēc tās. Pēdējos gados vērojama tendence, ka pār tiltu būtiski palielinās arī smago kravu pārvadājumi, kas rada tam papildu slodzi. Minētais pašvaldības ceļš ar tiltu ir nozīmīgs satiksmes infrastruktūras objekts vietējo zemnieku saimniecību attīstībai ("Ādmiņi", "Kalna Ķebakas", "Parkas", "Medņi", "Spriči", "Puriņi", kas pamatā nodarbojas ar piena lopkopību, graudkopību un dārzeņu audzēšanu, u.c.). Pie dzirnavu dīķa atjaunotajās dzirnavās plānots izveidot viesu namu, pie kura ar ES finansiālu atbalstu ir izveidota labiekārtota kempinga vieta. Ņemot vērā to, ka Lobes upe un autoceļš E22 pagasta teritoriju sadala trīs daļās, tad tilts pie dzirnavām ir ļoti nepieciešams šo atsevišķo teritoriju sasniedzamības nodrošināšanai.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Rita Grāvīte
Tālr.: 65020912
E-pasts: rita.gravite@ogresnovads.lv