Ogres novada Madlienas atklātā peldbaseina atjaunošana un peldvietas labiekārtošana

Ogres novada Madlienas atklātā peldbaseina atjaunošana un peldvietas labiekārtošana

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2012-01-02
Beigu datums: 2012-10-23
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Madlienas pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR
Rīcības nosaukums: - - -

Īstenošanas vieta: Madliena, Ogres novads
Kopējais finansējums: 13272,08Ls
Publiskais finansējums: 7500,00Ls
Rīcības nosaukums: 4.1.Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšana

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija atjaunot Madlienas ciema atklāto peldbaseinu un labiekārtot tā apkārtni, lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un uzlabotu vides kvalitāti.
Projekta ietvaros tika veikta baseina attīrīšana no dūņām un to izlīdzināšana, baseina ūdens līmeņa regulējošo slūžu ierīkošana un labiekārtotas pludmales ar soliņiem un pārģērbšanās kabīnēm izveidošana, kā  arī nodrošinātas piekļuves iespējas labiekārtotajai teritorijai cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Nepilnu 40 gadu laikā atklātais Sises upes baseins ir tīrīts tikai vienu reizi, līdz ar to tajā bija uzkrājušās dūņas un sanesumi līdz 1,5 m biezā slānī. To veicinājis arī apstāklis, ka ūdens līmeņa regulēšanas ietaises nedarbojas vismaz 20 gadu. Tā rezultātā sistemātiski pavasara palu un plūdu laikā applūst plaša ciema teritorija, kā arī vairāku privātpersonu nekustamo īpašumu meži un pļavas, kuras izmanto saimnieciskās darbības veikšanai. Šo iemeslu dēļ arī peldvieta bija daļēji zudusi un neatbilda mūsdienu prasībām, kura bija tik ļoti iecienīta vietējo iedzīvotāju vidū.

Baseins atrodas līdzās vidusskolai, rekonstruētajam stadionam, kultūras namam un pansionātam, tāpēc tā izmantošanā ir ieinteresēti gan iedzīvotāji, gan sabiedrisko pasākumu organizatori, jo īpaši - sporta nometnes. Šim tik ļoti nepieciešamajam veselīgajam atpūtas veidam Madlienas ciemā un tā tuvākā apkārtnē alternatīvu nav, tāpēc pateicoties šim projektam ģimenes ar bērniem un tie iedzīvotāji, kuriem nav personīgā transportlīdzekļa nokļūšanai līdz tuvākajai publiskajai peldvietai Ķeipenes pagasta Plaužu ezerā, tagad ir iespēja apmeklēt sakopto rekreācijas vietu pašā Madlienas centrā.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Rita grāvīte
Tālr.: 65020912
E-pasts: rita.gravite@ogresnovads.lv