Tīnūžu volejbola laukumu labiekārtošana

Tīnūžu volejbola laukumu labiekārtošana

Iesniedzējs: "Sporta biedrība bona fides" (NVO)
Sākuma datums: 2011-12-01
Beigu datums: 2012-10-18
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Tīnūži
Piešķirtais finansējums: 9556,67Ls
Publiskais finansējums: 8601,03Ls
Rīcības nosaukums: 4.1. Atbalsts teritorijas labiekārtošanai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija veicināt sīkas infrastruktūras izveidi un estētisku sakārtošanu, paaugstināt vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un sekmēt lauku teritoriju apdzīvotības saglabāšanos un ekonomisko izaugsmi.
Pludmales volejbols ir dinamisks sporta veids, kas guvis popularitāti visā pasaulē. Tīnūžos pludmales volejbols tiek spēlēts jau vairāk kā 10 gadu, un visu šo laiku "Sporta biedrības bona fides" dibinātāji ir bijuši aktīvākie spēlētāji un, sadarbojoties ar Ikšķiles pašvaldību, arī laukumu uzturētāji. Ņemot vērā, ka Tīnūžu volejbola laikumi, tai skaitā miskastes, soliņi, tualete, volejbola tīkli un laukumu stabi laika gaitā ir nolietojušies, tas ir tikai likumsakarīgi, ka biedrība ir uzņēmusies iniciatīvu labiekārtot volejbola laikumus.

Biedrība projekta ietvaros labiekārtoja Tīnūžu volejbola laukumus, t.i., uzstādīja soliņus, atkritumu urnas, tualetes, metāla volejbola stabus, lapeni, jaunu koka vāku kanalizācijas bedrei, atjaunoja volejbola laukumu smilšu slāni un izveidoja automašīnu novietni. Projekta ietvaros tika iegādāti šādi pamatlīdzekļi: volejbola tīkli ar antenām un līnijām, bumbas, sporta somas (volejbola tīklu glabāšanai), bumbu soma un pumpis.

Iegādātie pamatlīdzekļi tiek turēti "Stariņos", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., jo tā ir volejbola laukumiem tuvāk esošā vieta, kur turēt pamatlīdzekļus, lai jebkuram interesentam, iepriekš vienojoties ar biedrību, tie būtu pieejami.

Projekta rezultātā tiks sekmēta tādu problēmu risināšana kā:
1) iedzīvotāju skaita samazināšanās lauku apvidos, mazākajos pagastos un ciemos;
2) jaunatnes aizplūšana;
3) sociālā pasivitāte un aktīvo cilvēku „izdegšana”.

Projekta rezultātā arī tiks popularizētas sporta aktivitātes, kurām ir neatsverama nozīme gan cilvēka veselības uzlabošanā, gan spēju pilnveidošanā un fiziskā sagatavotībā, gan garīgajā un sociālajā attīstībā, veicinot sociāli labvēlīgas un aktīvas sabiedrības veidošanu. Sports ir faktors, kas veicina integrēšanos, iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, iecietību, atšķirību pieņemšanu un noteikumu ievērošanu. 

Iesniedzēja apraksts:
"Sporta biedrība bona fides" ir dibināta 2011.gada jūnijā ar mērķi: 1)popularizēt volejbolu Latvijā; 2)paaugstināt jaunatnes interesi par volejbolu; 3)organizēt un piedalīties volejbola sacensībās. Biedrībā ir astoņi biedri-biedrības dibinātāji.Volejbola popularitāti projekta īstenošanas vietā, t.i., Tīnūžos raksturo tas, ka apvienotā vīriešu Ikšķiles-Tīnūžu zāles volejbola komanda pēdējo piecu gadu laikā ir izcīnījusi 3 zelta medāļas Ogres rajona volejbola čempionātā, savukārt sieviešu volejbola komandas dāmas ir pēdējo piecu gadu čempiones. Visi "Sporta biedrības bona fides" dibinātāji ir šo volejbola komandu spēlētāji/as. Vasaras sezonā vieta, kur pulcējas volejbola entuziasti, ir pludmales volejbola laukumi Tīnūžos, kur ik vakaru tiek spēlēts volejbols un ik gadu tiek rīkotas pludmales volejbola sacensības "Tīnūžu kauss", kuru organizēšanā līdzdarbojas arī Sporta biedrība bona fides" biedri. Kaut arī līdz šim"Sporta biedrība bona fides" nav īstenojusi līdzīgus projektus, tā ir pārliecināta, ka tai izdosies sasniegt izvirzītos mērķus. Projekta ietvaros ar plānošanu, koordinēšanu un projekta uzraudzību rupēsies biedrības valde, kurai ir darba pieredze ar ES fondu līdzfinansētiem projektiem, izglītība sporta, ekonomikas un tiesību jomā, bet vissvarīgākai - vēlēšanās sakārtot apkārtējo vidi un celt cilvēku dzīves kvalitāti. "Sporta biedrība bona fides" īstermiņa mērķi - labiekārtot Tīnūžu pludmales volejbola laukumus, lai tie kļūtu par bijušā Ogres rajona pludmales volejbola centru; ilgtermiņa mērķi - (papildus biedrības statūtos noteiktajiem mērķiem) attīstīt turnīra "Tīnūžu kauss" tradīcijas, paaugstināt Tīnūžu pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti un sekmēt lauku teritoriju apdzīvotības saglabāšanos.Kontaktpersona:

Projekta vadītājs
Toms Umulis
Tālr.: 26479787
E-pasts: toms.umulis@gmail.com