Auto kempinga un telšu vietu "Ūdensdzirnavas" ierīkošana

Auto kempinga un telšu vietu

Iesniedzējs: NĀC KOPĀ (NVO)
Sākuma datums: 2009-05-15
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Krapes pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 17 722.21
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:
Projekts paredz izveidot infastruktūru telšu vietu un kempinga automašīnu īslaicīgai novietošanai, piebrauktuvi, stāvvietu laukumus, elektrības pievadus . Projekts paredz attīstīt ar kempingu saistīto pakalpojumu sniegšanu. Kempinga iekārtošana līdz darbības uzsākšanai plānota vairākās kārtās.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Guna Miskarova
Tālr.: 29408671
E-pasts: gunam@apollo.lv