Soļojamās mašīnas laukuma izbūve

Iesniedzējs: Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs (NVO)
Sākuma datums: 2009-05-15
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lielvārde
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 8 776.29
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:  
Projekta rezultātā tiks izbūvēts laukums soļojamajai mašīnai, kura uzstādīta uz piemērota laukuma nodrošinās iespēju zirgus trenēt un uzturēt formā dažādos laika apstākļos. Tiks uzlaboti jātnieku sporta ilgtermiņa attīstībai nepieciešamie priekšnosacījumi.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Aija Ezeriete
Tālr.: 26558363
E-pasts: aija.ezeriete@mvm.lv