Nūjošanas taku apgūšana, aktīva dzīvesveida veicināšana

Iesniedzējs: Biedrība "Viriditas" (NVO)
Sākuma datums: 2009-05-15
Beigu datums: 2011-01-03
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ikšķile
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 9 096.70
Rīcības nosaukums: Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai

Projekta apraksts:
Projekta ietvaros tiks iegādātas nūjas, sirdsdarbības monitori un biroja tehnika ar programmnodrošinājumu. Projekts paredz izveidot nūjošanas takas, veicināt lauku iedzīvotāju personisko izaugsmi, gūt jaunas iemaņas kā arī aktīvi pavadīt savu brīvo laiku.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs
Oskars Treilihs
Tālr.: 26568483
E-pasts: treilihs@gmail.com