Āra klases Meža māja ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana

Iesniedzējs: MEŽA PROJEKTI (NVO)
Sākuma datums: 2010-06-03
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Madlienas pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR
Rīcības nosaukums: - - -

Īstenošanas vieta: Madliena
Summa: 8054.86
Rīcības nosakums: Atbalsts teritorijas labiekārtošana