Tehniskā aprīkojuma iegāde Tomes sieviešu kluba "Ābele" kapacitātes celšanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

Iesniedzējs: Tomes sieviešu klubs "Ābele" (NVO)
Sākuma datums: 2010-12-03
Beigu datums: 2011-03-31
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Vasariņas",Tomes pagasts, Ķeguma novads
Kopējais finansējums: EUR 7 450.40
Publiskais finansējums: EUR 6 664.55
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:
Sieviešu klubs aktīvi darbojas Tomes tautas namā, bet rīkojot dažādas aktivitātes, piedaloties pasākumos nepieciešamais tehniskais aprīkojums tiek nomāts vai izmantots personiskais. Lai saglabātu Tomes iedzīvotāju aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, dažādotu sabiedriskās aktivitātes un uzlabotu Tomes infrastruktūru un vidi, projekts paredz  iegādāties modernu aparatūru un iekārtas:  datoru, projektoru, ekrānu, krāsaino lāzerprinteri,  mikrofonu, fotoaparātu, utt.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Sarmīte Pugača
Tālr.: 26438089
E-pasts: sarmiitepugaca@inbox.lv