Nodibinājuma "Mārīte ABC" telpu vienkāršotā renovācija un materiālās bāzes papildināšana

Nodibinājuma

Iesniedzējs: Nodibinājums "Mārīte ABC" (NVO)
Sākuma datums: 2011-01-01
Beigu datums: 2011-09-30
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Raiņa iela 5, Lielvārde, Lielvārdes novads
Kopējais finansējums: EUR 8 579.62
Publiskais finansējums: EUR 7 721.65
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:
Bērnu attīstības centrā tiks uzlaboti sadzīves apstākļi nodarbību un tikšanās telpām un iegādāts tehniskais aprīkojums kvalitatīvākai centra darbībai. Tiks izlīdzināta grīda,  ieklāts jauns linolejs, uzstādīts apkures radiatoru regulators, iegādāti specifiski didaktiskie materiāli, pretvīrusu programmatūras un latviešu valodas programmnodrošinājums nodibinājuma portatīvajam datoram.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja
Elita Kalniņa
Tālr.: 29293268
E-pasts: ekal@apollo.lv