Lielvārdes koka flote

Lielvārdes koka flote

Iesniedzējs: Mārika Valpētere (Privāts)
Sākuma datums: 2010-12-03
Beigu datums: 2011-09-30
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lielvārde, Lielvārdes novads
Kopējais finansējums: EUR 12 595.28
Publiskais finansējums: EUR 6 297.63
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:
Ūdenstūrisms ir līdz šim neapgūta iespēja iepazīt Lielvārdi, tās vēsturiskās vietas un vienkārši skaistos skatus, kas atklājās raugoties no upes. Izveidojot un labiekārtojot laivu piestātni, pilnveidojot koka floti un attīstot maršrutus, kā arī informatīvos materiālus, projekta attīstītāji plāno piesaistīt gan Lielvārdes iedzīvotāju, gan citu Latvijas pilsētu un arī ārvalstu viesu uzmanību, papildinot brīvā laika pavadīšanas iespējas Lielvārdē, kā arī popularizēt atpūtu uz ūdens kā ikvienam pieejamu, demokrātisku brīvā laika pavadīšanas veidu.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Aivars Valpēters
Tālr.: 29231676
Fakss: 65054293
E-pasts: aivarsvalpeters@inbox.lv