Aprīkojuma iegāde biedrības "Dzelmju attīstībai" darbības nodrošināšanai

Iesniedzējs: Dzelmju attīstībai (NVO)
Sākuma datums: 2010-06-02
Beigu datums: 2010-12-31
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Saules iela 1, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads
Kopējais finansējums: EUR 5 790.25
Publiskais finansējums: EUR 4 828.59
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:
Projekts virzīts ciema attīstībai un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai, risinot dažādus jautājumus, piemēram, tehniskas problēmas ierīkot internetu, atsevišķās teritorijās netiek veikta zāles un krūmu pļaušana, nav sakārtotu pieturvietu un ziņojumu dēļu, trūkst aprīkojuma semināru un kursu rīkošanai. Projekta ietvaros plānots iegādāties pamatlīdzekļus un aprīkojumu biedrības darbības veiksmīgai nodrošināšanai un ilgtspējīgai attīstībai - portatīvo datoru, projektoru ar ekrānu, zāles pļāvēju ar benzīna dzinēju, zāles pļāvēju-trimmeri ar benzīna dzinēju un divus velosipēdus.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Laura Zvirbule
Tālr. 28354145
E-pasts: zvirbule.laura@inbox.lv