Biedrības "Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes" materiāltehniskais nodrošinājums

Iesniedzējs: SIEVIEŠU KLUBS "ĶEGUMA SAULESPUĶES" (NVO)
Sākuma datums: 2010-06-02
Beigu datums: 2011-05-01
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Skolas iela 6, Ķegums, Ķeguma novads
Kopējais finansējums: EUR 10 122.82
Publiskais finansējums: EUR 9 110.53
Rīcības nosaukums: Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai

Projekta apraksts:
Projekts paredz iegādāties  pamatlīdzekļus materiāltehniskajam nodrošinājumam efektīvākai Biedrības darbībai, jaunu interešu klubu veidošanai un apmācību organizēšanai. Biedrības darbībai nepieciešama daudzveidīga informātikas tehnoloģija, lai prezentētu savu pieredzi republikas un starptautiskos sieviešu forumos, kvalitatīvāk izvestu tematiskās sanāksmes,  kursus un veidotu mūsdienīgu Biedrības darbības arhīvu. Vēl projektā paredzēts minimāls virtuves aprīkojums, kas dos iespēju organizēt dažādus tematiskus kulinārijas kursus (bērnu uztura, veselīga uztura, nacionālo ēdienu  u.c.) un paaugstināt dzīves kvalitāti.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja
Vija Jaunzema
Tālr.: 65038240
E-pasts: vhjaunzemi@inbox.lv