Nepieciešamās infrastruktūras izveidošana meža dzīvnieku izzinošajai novērošanai

Nepieciešamās infrastruktūras izveidošana meža dzīvnieku izzinošajai novērošanai

Iesniedzējs: Biedrība "Viriditas" (NVO)
Sākuma datums: 2014-03-07
Beigu datums: 2015-09-23
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Zirnītes", Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033
Kopējais finansējums: 13745,60
Publiskais finansējums: 12371,04
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis:

Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, lai izveidotu meža dzīvnieku novērošanas torņus, kas veicinātu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem, tās apvienojot ar izziņas procesu par novadā dzīvojošo meža dzīvnieku paradumiem un dzīves veidu, kā arī optimizētu konkrētas vietējo iedzīvotāju interešu grupas darbību. Jaunradītās infrastruktūras elementi palīdzēs attīstīt vietējo iedzīvotāju izglītošanas, iemaņu paaugstināšanas, personiskās izaugsmes un pulcēšanās vietas izveidi un iekārtošanu.

Projekta rezultāts:

Projekta īstenošanas rezultātā veicināta jaunas infrastruktūras attīstība - 26 dzīvnieku novērošanas skatu torņu ierīkošana, nodrošinot pakalpojuma pieejamību. Projekta realizācijas procesā labiekārtota pamatbāze medniecības nozares (vietējās interešu grupas) veiksmīgai un pilnvērtīgai darbībai konkrētajā novadā, kas veicina esošās faunas pilnvērtīgu attīstību un drošu aizsardzību, kā arī palīdz optimizēt eko sistēmas aizsardzību, jo, ne tikai medniekiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem, jābūt pietiekami izglītotiem jautājumos kuri ir saistīti ar meža dzīvniekiem, gan arī par dabas procesiem un to kopējo mijiedarbību. Meža vidē pirmā vietā vienmēr ir jābūt drošībai un tikai pēc tam seko rezultativitāte, tradīcijas un citi aspekti. Meža infrastruktūrai ir jābūt organizētai tā, lai nodrošinātu  faunas un konkrētās apdzīvotās vides ilglaicīgu saglabāšanos un iespēju to saglabāt arī nākamajām paaudzēm, ņemot vērā mūsdienu civilizācijas straujos attīstības tempus un apkārtējās vides modernizācijas centienus. 

Projekta īstenošana veicina aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstību novadā, kas veicinās sociālo aktivitāšu veikšanu medniecības un mednieku publiskā tēla prestiža atjaunošanai un uzturēšanai sabiedrībā, ar vadmotīvu, ka mednieks ir dabas sargs, kas ikdienā tiek panākts veiksmīgi realizējot dažādus pasākumus sabiedrības izglītošanai par dabas aizsardzību, jo tieši mednieki ir tie, kuri vislabāk pārzina meža dzīvnieku paradumus, dzīvi. Biedrības pārstāvji, aktīvi sadarbojoties ar novada iedzīvotājiem, piedāvās brīvā dabā gan iepazīties, gan uzzināt detalizētu informāciju par Latvijas mežos dzīvojošo zvēru dzīvi, vērot tos, - stirnas, staltbriežus, aļņus, mežacūkas, lapsas, kā arī citus dzīvniekus. Šīs vietējā mednieku kluba pārstāvju aktivitātes, piedāvājot izzinošus pasākumus vietējiem iedzīvotājiem, ir saistītas arī ar veselīga dzīves veida piekopšanu, nepretendējot uz sporta jomu, respektīvi – cilvēkiem, kas nav gatavi nodarboties ar sportu, bet vēlētos tomēr apmierināt vajadzību pēc fiziskajām aktivitātēm, izmantojot piemērotu iespēju uzturēties brīvā dabā un nodarbināt sevi aktīvā fiziskā kustībā savas dzīvesvietas reģionā pieejamā attālumā, paralēli izzinot sava novada eko-sistēmas raksturīgākās īpatnības, kuras ir saistītas ar vides attīstību un uzturēšanu, tā apvienojot  brīvā laika pavadīšanu un piesaistītot cilvēkus apgūt jaunas prasmes un zināšanas. 

Projekta īstenošanas rerezultātā ieguvēji ir ne tikai konkrētā novada interešu grupa, bet, pirmām kārtām, vietējie iedzīvotāji, kuriem ir radīta iespēja izzināt sava novada faunas īpatnības, galvenokārt - bērni, kuriem vides mācības tiks sniegtas brīvā dabā, autentiskā vidē.

Kontaktinformācija:

Oskars Treilihs

valdes loceklis

26568483

treilihs@gmail.com