Tautas mūzikas instrumentu iegāde jauniešu korim ”SOARE”

Tautas mūzikas instrumentu iegāde jauniešu korim ”SOARE”

Iesniedzējs: Biedrība "SOARE" (NVO)
Sākuma datums: 2014-10-01
Beigu datums: 2015-10-13
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lībiešu iela 2, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052
Kopējais finansējums: 671,55
Publiskais finansējums: 604,39
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir folkloras instrumentu iegāde Ikšķiles jauniešu kora SOARE tautasdziesmu programmai, ar kuru koris piedalīsies koncertbraucienos un folkloras mūzikas festivālos. Instrumenti nepieciešami, lai programmu izveidotu pēc iespējas krāšņāku un intersantāku ne tikai programmas klausītājiem, bet arī izpildītājiem. SOARE vēlas parādīt, ka folkloras mūzikas izpildīšana ir interesanta un daudzveidīga.

Projekta apraksts un rezultāti:

Ikšķiles korī SOARE dzied jaunieši, kam muzicēšana ir dzīvesveids. Ar savu prieku un vēlmi strādāt, koris ir parādījis, ka sevi pilnveidot var ne tikai skolā, bet arī aktivitātēs, ko vienlaikus var nosaukt par atpūtu. Pēc koncertiem, ko SOARE sniedz, korim pievienojas arvien jauni dziedātāji, jo gatavotais repertuārs pierāda, ka muzicēšana ir nodarbe, kas attīsta un paver redzesloku. 

Koris par savu izaicinājumu uzskata apkārtējo ieinteresēšanu latviešu folkloras apgūšanā. Apzinoties, ka repertuāru var izpildīt dažādi, koris vēlas pilnveidot savu programmu, lai klausītājiem parādītu latviešu tautasdziesmas no cita skatu punkta, radot interesi par to, ko ir iespējams izdarīt ar balsi un dažādiem folkloras instrumentiem.

Projektā iegādāti dažādi tautas instrumenti: kokles, bungas, robdēlis u.c.

Iegādātie instrumenti korim būs noderīgi turpmākajā darbībā un jaunu programmu sagatavošanā. Tāpat plānots, ka šos instrumentus izmantos kā palīgmateriālus maznodrošināto bērnu vasaras nometnēs, ko SOARE organizēs vasarā.

Kora dalībnieki ir talantīgi jaunieši, un šobrīd korī dzied trīs dalībnieces, kas prot spēlēt kokli. Kora vadība jau sen ir izplānojusi programmu, kas varētu tikt iestudēta kokles ansambļa pavadībā, diemžēl līdz šim nav bijusi iespēja to īstenot, jo trūka instrumenti. 

Tāpat arī pārējie projektā finansējamie instrumenti paredzēti programmas dažādošanai. Korim ir pašākas iespējas veidot daudzpusīgus un interesantus folkloras mūzikas ciklus. 

Kontaktinformācija:

Zane Galakrodziniece

29612666

galakrodziniece@inbox.lv