Ķeipenes jauniešu un ģimenes centrs

Ķeipenes jauniešu un ģimenes centrs

Iesniedzējs: Ķeipenes vides centrs (NVO)
Sākuma datums: 2012-02-01
Beigu datums: 2012-10-31
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Viļņi-3" , Ķeipene, Ķeipenes pagasts
Kopējais finansējums: EUR 13 878.59
Publiskais finansējums: EUR 12 490.70
Rīcības nosaukums: Atbalsts jauniešu un ģimeņu centru izveidei

Projekta apraksts:

Lai turpinātu iesākto - radīt vidi Ķeipenes iedzīvotāju radošai un izglītojošai brīvā laika pavadīšanai un iedzīvotāju iniciatīvas atbalstam, nepieciešams izveidot materiālo nodrošinājumu un estētisku vidi. 

Projekta mērķis: Izveidot Ķeipenes jauniešu un ģimenes centru. Nodrošināt sakārtotu un estētisku vidi un aprīkojumu radošai un izglītojošai brīvā laika pavadīšanai Ķeipenē.

Centrā piedāvā radošo prasmju stūrīti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Bērnu stūrītim iegādātas  piemērotas mēbeles (galdiņi, krēsli, aizslietnis telpas nodalīšanai). Spēlēm un mūzikas instrumentiem, nodarbību materiāliem bija nepieciešams skapis ar plauktiem. Lai bērniem nesaltu, darbojoties arī uz grīdas, nopirkti vajadzīgie paklāji. Bērnu stūrīti lieliski izmanto, lai vecākiem, apmeklējot savas nodarbības, pasākumos savi mazuļi nebūtu jāatstāj auklēm. Īpašs jauninājums ir mūzikas nodarbības ar speciāliem perkusiju intrumentiem.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Gunita Bombāne

Tālr.: 22348865

E-pasts: bitites_tg@inbox.lv